Utslep av BSafe Gothia flotell ved Statfjord B

Statfjord B hook-up

person Av Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Statfjord B var den mest komplette plattformen til da installert på noe felt i Nordsjøen. Da plattformen kom ut på feltet 1. august 1981, var nesten 96 prosent av byggingen ferdigstilt. Det som gjensto var i første rekke ferdiggjøring av produksjonsutstyr og noe instrumentering. Haugesund de Groot Offshore A/S & Co. hadde jobben som «main hook-up» kontraktør.
— Statfjord B. Foto: Øyvind Hagen/Equinor
© Norsk Oljemuseum

Selskapet var ansvarlig for den mekaniske ferdigstillelsen og uttestingen av maskinelt utstyr og rørsystemer samt gjenstående stålarbeider. De dekket også behovet for rigging av utstyr, stillasbygging og temporære elektriske opplegg for samtlige underleverandører på plattformen. Umiddelbart etter at plattformen var ankommet feltet mobiliserte HdG personell. På topp hadde de om lag 700 mann engasjert på feltet.

Perioden fra 1. til 9. august ble brukt til ballastering og de påfølgende to månedene ble plattformen «støpt» fast i undergrunnen. Tonnevis av pukk og betong ble sprøytet inn underlagercellene. Det videre arbeidet ble konsentrert rundt de systemene som var nødvendige for å begynne å slå ned foringsrør og for oppstart av boring. Arbeidet med foringsrørene startet i det søndre skaftet den 26. oktober, før timeplanen. Før boringen kunne starte måtte også hovedgeneratorene som skulle forsyne plattformen med nødvendig elektrisitet, klargjøres. De produserte inntil 38.000 kilowatt, noe som var nok strøm til å forsyne en middels stor by. Planlagt oppstart var mars 1982.

Les mer:   En gigant settes sammen

Utslep av BSafe Gothia flotell ved Statfjord B
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk