Oljeutslipp fra Statfjord BGassalarm – igjen

Snorre-tilkobling

person Norsk Oljemuseum
Plattformen Snorre A på Snorrefeltet nord for Statfjord ble installert med tanke på tilknytning til Statfjord A, for sluttprosessering og eksport.
— Snorre tilkobling. Illustrasjon: Equinor
© Norsk Oljemuseum

Saga Petroleum var operatør for Snorrefeltet, og inngikk avtale med eierne av Statfjord om bruk av prosesseringskapasitet. Etter hvert som produksjonen fra Statfjord A hadde pågått flere år, ble det gradvis utvunnet mindre olje. Plattformen fikk dermed ledig prosesseringskapasitet. Dermed kunne plattformer i området rundt kobles til, og utnytte prosesseringskapasiteten.

Snorre A hadde utstyr for separering av olje og gass, som ble sendt videre til Statfjord A for sluttprosessering. Tidlig i 1992 viste det seg at det ville være mulig å starte produksjon på Snorre A flere måneder før opprinnelig tidsplan. For å kunne gjøre tilkoblingen måtte det gjøres ombygginger på Statfjord A. De siste tilpasninger ble gjort under den planlagte revisjonsstansen på Statfjord A i mai 1992. I løpet av kort tid klarte man å utvide gassbehandlingskapasiteten på Statfjord A med rundt en million kubikkmeter, for å ta imot gass fra Snorre. Høsten 1992 leverte Snorre A en tredjedel av den oljen som gikk gjennom anlegget på Statfjord A.

Det ble lagt en 20 tommer oljerørledning og en 10 tommer gassrørledning mellom Snorre A og Statfjord A, begge med 28 kilometers lengde.

Les mer i artikkelen: Snorre Tie-in

Kilder
Lavik, Håkon: Statfjord Nordsjøens største oljefelt. Stavanger 1997 s. 117-119.
Regional konsekvensutredning Nordsjøen Temarapport 1a: Infrastruktur, utslipp, overvåkingsundersøkelser og
miljøtiltak i Tampenområdet, Stavanger ca. 1999. 37.

Oljeutslipp fra Statfjord BGassalarm – igjen
Publisert 4. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk