Statoil på børsStatpipe og Kårstø del av Gassled

Oppstart Tampen 2020

person Norsk Oljemuseum
Høsten 2002 startet Statoil utviklingsprosjektet Tampen 2020. Målet for prosjektet var å optimalisere produksjonen for alle feltene de opererte i Tampen-området og å redusere driftskostnadene for de samme feltene.
— Tampenområdet. Illustrasjon: Equinor
© Norsk Oljemuseum

I Tampen-området inngår feltene Statfjord (med plattformene A, B og C, i tillegg til satellittfeltene Nord og Øst og Sygna), Gullfaks (med sine tre plattformer og satellittfeltet Sør), Snorre (med to plattformer og fire havbunnsinstallasjoner) og Visund med satellitt. I tillegg omfatter Tampen-området feltene Vigdis, Tordis, Gullveig og Rimfaks som er egne lisenser som kun er utbygd med havbunnsinstallasjoner og tilknyttet ulike produksjonsplattformer i området. Utviklingsprosjektet skulle gjennomføres i nært samarbeid med de andre rettighetshaverne i alle lisensene i området.

Første ledd i Tampen 2020 var å lansere Statfjord Senfase – et modifiseringsprosjekt som skulle omfatte alle plattformene med satellittfeltene.

Med optimal bruk av installasjonene mente man at det var et potensial for økt utvinning av omtrent 50 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Optimal drift kunne oppnås ved å:

  • utnytte kapasiteten i området gjennom overføring av produksjon mellom plattformer
  • stenge ned plattformfunksjoner etter hvert som de ble overflødige
  • intensivere arbeidet med økt utvinning
  • effektivisere vedlikeholdsarbeidet
  • samle kompetansen i egne Tampenenheter.

I tillegg var Statoil på dette tidspunktet i ferd med å iverksette store effektiviseringsprogram som hadde en målsetning om å oppnå 30 prosent reduksjon av driftskostnadene for Statfjord og Gullfaks.

Kilder:
St.meld. nr. 38 (2003-2004): Om petroleumsvirksomheten.
Tampen 2020 skal modifiseres for minst NOK 5 milliarder Offshore.no Publisert 22.3.2004.
Olje- og energidepartementet/Oljedirektoratet : FAKTA 2012 Norsk Petroleumsvirksomhet.

Statoil på børsStatpipe og Kårstø del av Gassled
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk