Vingeklipping og statfjordeffektLastebøyen for Statfjord C

Sammenkobling i Yrkjefjorden

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Det enorme ståldekket til Statfjord C skulle kobles sammen med den 176 meter høye bunnseksjonen i den dype Yrkefjorden ved Vats i Nord-Rogaland. En tretrinnsoperasjon basert på Arkimedes lov om legeme i vann, enkel i prinsippet, men uhyre presisjonskrevende, var det som skulle til.
— Ståldekket til Statfjord C ble koblet sammen med betongunderstellet i Vats i februar 1984. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
Bygging, utslep og oppstart,
Her senkes plattformdekket ned på betongunderstellet. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum

Betongunderstellet ble ved hjelp av ballastvann senket ned i den dype fjorden slik at bare de øverste fem meterne stakk opp. Tre lektere som ståldekket lå på ble slept inn mellom betongbeinene til dekket var i riktig posisjon. Deretter ble understellet tappet for ballastvann og langsomt hevet det seg slik at det 42 000 tonn tunge dekket ble løftet av lekterne. De påfølgende dagene ble over hundre kraftige bolter kjørt gjennom bunnen på dekket og ned i understellet slik at det skulle sitte skikkelig fast. Deretter startet arbeidet med å koble sammen et komplisert utstyr i dekket og understellet før plattformen var klar til å slepes ut til plasseringen helt sør på Statfjordfeltet i juni samme år.

Les mer: Bygging, utslep og oppstart

Kilder:
Stavanger Aftenblad 21. januar 1984. C er i siget.
Steen, Øyvind. På dypt vann Norwegian Contractors 1973-1993. Oslo 1993: 46.
Aftenposten 9. februar 1984. Glatt montering på Statfjord C.
Aftenposten 10. februar 1984.  Kjempeløft uten kran.

Vingeklipping og statfjordeffektLastebøyen for Statfjord C
Publisert 10. desember 2019   •   Oppdatert 25. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk