HjemmebrentMobil Exploration Norway Inc etablert

Statoil kommer

person Norsk Oljemuseum
I prinsipperklæringen om norsk petroleumsvirksomhet – oljebudene – ble det nedfelt at det skulle opprettes et statlig oljeselskap som kunne ivareta statens forretningsmessige interesser, og i 1972 vedtok Stortinget å opprette statens eget oljeselskap – Statoil – som ikke bare skulle forvalte statens eierandeler, men også ta et operativt ansvar.
— Statoil kommer! (Illustrasjonsbilde, tegnet til en annen anledning). Illustrasjon: Jan Ø. Ulriksen
© Norsk Oljemuseum

Som det framkommer av formålsparagrafene skulle selskapet «drive undersøkelser etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter».  Statoil skulle forvalte nasjonale ressurser og legge vekt på nasjonal industriutvikling og kompetanseoppbygging, sysselsetting og distriktsutbygging.

Den 1. desember 1972 ankom den nyansatte direktøren Arve Johnsen de heller sparsommelige kontorfasilitetene i Stavanger. Han ansatte sekretær Marit Falck og de to styrte selskapet i den første tiden fra leide lokaler i Lagårdsveien 80. Selskapets kontanter fikk plass i en gammel sigarkasse sammen med frimerkene. Senere ble sigarkassen brukt som et symbol på et lite selskap i kamp mot store internasjonale giganter.

Kilder:
Johnsen, A. (1988). Utfordringen : Statoil-år. Oslo: Gyldendal
Karlsen, J. (1990). Pegasus og sigarkassen : Myter og symbolsk ledelse i oljevirksomheten (Vol. 1, Studier i jus og samfunnsvitenskap (trykt utg.)). Oslo: Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning i NAVF : Universitetsforlaget: 5.

HjemmebrentMobil Exploration Norway Inc etablert
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk