Brann på «Polytraveller»Mobil etablerer kontor i Oslo

NC i gang med Statfjord C

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Norwegian Contractors (NC) startet opp arbeidet med Statfjord C, 10. november 1980, før kontrakten var underskrevet. Spuntveggen skulle settes på ny, og håpet var å være ferdig til 1. desember. Det ble sendt ut advarsel til skipsfarten i Gandsfjorden. NC tok sjansen på oppstart for egen regning for å gi arbeid til mannskap de ønsket å beholde.
— Støping av betongunderstellet til Statfjord C. Foto: Norwegian Contractors/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
NC i gang med Statfjord C,
Glidestøping av betongunderstellet til Statfjord C. FOTO: NORWEGIAN CONTRACTORS/NORSK OLJEMUSEUM

NC fikk første kontrakt på Statfjord C for byggingen av en condeep med fire skaft. Betongdelen var tilnærmet lik Statfjord B med 20 lagringsceller for råolje i bunnen. Hver celle skulle ha en indre diameter på 23 meter med en total lagringskapasitet på 260 000 tonn råolje. Det trengtes 200 nye faste arbeidsplasser og i den mest hektiske fasen med glidestøping av skaftene ville 1500 personer være i jobb på anlegget. Skoleelever og studenter fikk mulighet til å tjene noen tusenlapper i fire hektiske uker under glidestøpingen av tårnene. I januar begynte monteringen av de 86 stålskjørtene som skulle sørge for at plattformen sto støtt på feltet.

De største utfordringene var i oppstarten av prosjektet. Tegnerne hos NC hadde kort tid til å utforme design før arbeidet i dokken startet. Grunnforholdene for Statfjord B og C var helt forskjellige, og det var nødvendig med en ny bunnstruktur. Datamaskinene som ble brukt til utregning av trykk og spenning og andre sentrale forhold hadde ikke samme kapasitet som i dag. Den største av analysene – globalanalysen – hvor spenningsforholdet i betongen ble analysert, brukte datamaskinen tolv og et halvt døgn på. 12 januar 1981 kunne det fysiske arbeidet i byggedokken ta fatt. Tre år etter, 18. januar 1984, tre døgn forsinket på grunn av dårlig vær, forlot betongstrukturen Gandsfjorden til fordel for Vats hvor den skulle kobles sammen med dekket. [REMOVE]Fotnote: Norsk Olje Revy 12: 1983. Statfjord C – 800 000 tonnstål og betong. 

Les mer:
Bygging, utslep og oppstart 

Brann på «Polytraveller»Mobil etablerer kontor i Oslo
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 24. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *