RettighetsfordelingNPC – et norsk alternativ

Brown & Root ansvarlig offshore

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Brown & Root var et multinasjonalt entreprenørselskap, eid av Halliburton Company, med hovedkontor i Houston og underavdelinger over store deler av verden.
— Statfjord A på feltet. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Brown & Root hadde flere datterselskap rundt om i verden i tillegg til spesialselskaper som hadde til oppgave å spesialisere seg på billig arbeidskraft. Selskapet etablerte seg i Norge allerede i begynnelsen av 1970 for å være med på utbyggingen av Ekofisk, og var etter hvert representert i flere utgaver; Brown & Root Nederlandske Antillene (NV), Brown & Root Norge og sist gjennom Brownaker.[REMOVE]Fotnote: Ryggvik, H., Smith-Solbakken, M., Gullvåg, E., & Norsk petroleumsforening. (1997). Blod, svette og olje (Vol. 3). Oslo: Ad notam Gyldendal.: 111.

Den første kontrakten Brown & Root fikk i forbindelse med byggingen av Statfjord A var teknisk prosjektering og ledelse vedrørende lastebøye, fakkel og rørledninger. Den ble inngått i september 1975.[REMOVE]Fotnote: Moe, J. (1980). Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : Rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979 : Rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980 : 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel (Vol. 2). Oslo: [Olje- og energidepartementet]. : 182.

Tre måneder senere overtok de også kontrakten for planlegging, ledelse og utførelse (prosjektering og prosjektledelse) av oppkoblingsarbeidene offshore (hook-up) fra Matthew Hall Engineering, som hadde gjort for dårlig jobb med utrustningen av dekket, og derfor var blitt løst fra kontrakten.

Les mer: Bygging av dekket ved Stord Verft.

Mobil anså Brown & Root som best kvalifisert og selskapet overtok kontrakten uten konkurranse.[REMOVE]Fotnote: Moe, J. (1980). Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : Rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979 : Rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980 : 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel (Vol. 2). Oslo: [Olje- og energidepartementet]:156.

Brown & Root var blitt tilbudt den samme kontrakten tidligere, men hadde da takket nei fordi de hadde fulle ordrebøker. Nå hadde de ledig kapasitet etter å ha fullført arbeider på britisk sokkel.[REMOVE]Fotnote: Moe, J. (1980). Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : Rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979 : Rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980 : 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel (Vol. 2). Oslo: [Olje- og energidepartementet]:183.

Brown & Root administrerte på Mobil sine vegne en rekke underleverandører, blant annet egne datterselskaper. Det innebar at Brown & Root både var hovedkontraktør med oppgave å velge og å kontrollere underleverandører, samtidig som Brown & Root sine egne selskap forekom som nettopp underleverandør.

26. april 1976 ble det nemlig inngått kontrakt med Brown & Root NV om leie av arbeidskraft og utstyr for offshorearbeidene. Heller ikke denne såkalt personell-ressurs-kontrakten var ute på anbud, men Brown & Root garanterte for selskapet.

Det forhold at Brown & Root satt med to store kontrakter ble kritisert fra flere hold, blant annet fra flere av lisensmedlemmene som mente at Brown & Root både sto for planlegging, bygging, samt kontroll og godkjenning av egne arbeider, estimater og kostnader.[REMOVE]Fotnote: Hanisch, T., Nerheim, G., & Norsk petroleumsforening. (1992). Fra vantro til overmot? (Vol. 1). Oslo: Leseselskapet. Flere mente at dette var bukken som var satt til å passe havresekken.

Les mer: Brown & Root + Aker = Brownaker

RettighetsfordelingNPC – et norsk alternativ
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk