Base på SotraStatoil informasjonsansvarlig

Utbyggingsplan for Statfjord

person Norsk Oljemuseum
Den 24. september 1974 sendte Mobil et brev til Industridepartementet og foreslo en utbygging av Statfjordfeltet i to faser.
— Det er et møysommelig og nøye planlagt arbeid med store kranlektere involvert når den første av boligmodulene skal heises ombord på Statfjord A. Plattformens understell er senket ned i vannet en god del, slik at kranene kan løfte innenfor maksimal løftehøyde. Foto: Tor Resser/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det gjaldt å komme i gang med den første produksjonsplattformen Statfjord A og dernest å vinne erfaring fra feltet før fase to ble satt i gang. Installasjon på feltet ble planlagt til sommeren 1976 med produksjonsstart årsskiftet 1977/78.

Fase to av utbyggingene ble planlagt å begynne når tilstrekkelig informasjon om reservoaret var samlet inn, og innebar bygging av to til tre lignende plattformer som i fase én.

I fase én var transport av olje planlagt i tankskip, mens i fase to var det diskutert som en mulighet med transport via rørledningssystemer til en landterminal.

Les mer: Organisering av byggeprosjektene

Kilde:
Moe, J. (1980). Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : Rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979 : Rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980 : 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel (Vol. 2). Oslo: [Olje- og energidepartementet]:140.
St. prp. 114 (1974-75): 8-10.

Base på SotraStatoil informasjonsansvarlig
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 24. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk