Livbåtulykke på LB200Statfjord B hook-up

Utslep av B

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Statfjord B startet reisen fra Vats hvor den var satt sammen, ut til arbeidsstedet på Statfjordfeltet natt til 1. august 1981. Verdens største slep seilte stille gjennom nattemørke og regnbyger.
— Statfjord B-plattformen klar til å slepes ut til feltet. Utslepet startet i Vats 1. august, 1981. Foto: Mobil/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Seilasen startet en time tidligere en planlagt siden fortøyningskjettingene ble kuttet raskere enn forutsett. Da den siste kjettingen ble kuttet klokken tre på natten, lå åtte taubåter med en samlet styrke på 107 000 hestekrefter klare til å frakte plattformen den 422 kilometer lange turen ut fjorden og ut på åpent hav. Fem båter var festet foran slepet for å trekke, og tre bak for å holde igjen. Vinden, som var det eneste usikkerhetsmomentet holdt seg unna til slepet var ute i Norskerenna. Da slo det inn med kuling fra sør, noe som ikke fikk annen konsekvens enn at farten var langt over det planlagte.

Mobil hadde overlatt ansvaret for Statfjord B til Norwegian Contractors før slepet startet. NC utarbeidet alle beredskapsplaner for alle mulige og umulige situasjoner. De hadde hyret inn Blooms oppmåling for å undersøke bunnforholdene langs hele ruten i ti kilometers bredde. Alle hindringer var kartlagt og bunnen på bestemmelsesstedet var ryddet. Alt dette var gjort i god tid på forhånd, men like før slepet skulle starte ble det sjekket på nytt. De kritiske punktene var så lenge plattformen var innadskjærs og den siste delen av turen fra Norskerenna og inn på grunnere vann. På de siste ti til femten kilometerne var det bare femten meters klaring til havbunnen.

Mesteparten av turen i åpen sjø gikk langs Norskerenna og her var havdybden til stor hjelp. Plattformen ble slept halvt nedsenket, 130 meter ned i vannet. I Norskerenna var det mulig å senke den ytterligere hvis vind eller bølger skulle gjøre det tilrådelig.

Slepet var under kommando av kaptein Ronald Seim fra Norwegian Contractors, og hadde en besetning på 53 mann på plattformen. Det var personell fra Mobil og NC i tillegg til catering og forskjellige konsulenter. Vitale funksjoner som elektrisitet, vann, sikkerhetsinstallasjoner og kommunikasjon måtte holdes i gang døgnet rundt. Også meteorologer og navigasjonsspesialister var representert.

Det oppsto ingen problemer underveis. Da slepet nådde åpen sjø, kuttet de tre slepebåtene bak trossene, men to av dem, sammen med andre beredskapsbåter, fulgte slepet helt fram i tilfelle det skulle være behov for stabilisering. Arbeidet med å ballastere plattformen startet under siste del av slepet og vel framme fløt kolossen bare få meter over havbunnen. Taubåtene inntok da en stjerneformet formasjon og manøvrerte plattformen på plass og holdt den stabil til den hadde trengt ned i havbunnen. Klokken ti på kvelden 6. august var slepeoperasjonen avsluttet, et døgn før timeplanen. Turen hadde tatt 138 timer. Ballastering for videre penetrasjon fortsatte i tre døgn og var ferdig 9. august.

Datoen ble en merkedag for begge de to Statfjordplattformen; Statfjord B var kommet trygt fram til arbeidsstedet og Statfjord A satt produksjonsrekord med 236.714 fat olje per døgn.

Livbåtulykke på LB200Statfjord B hook-up
Publisert 23. mai 2018   •   Oppdatert 14. april 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *