BemanningsreduksjonStatfjordgass til Storbritannia

Fusjon til StatoilHydro

person Norsk Oljemuseum
Den 1. oktober 2007 ble StatoilHydro en realitet, etter at nyheten om fusjonsplanen hadde blitt kjent 18. desember 2006. Styrene i Statoil og Norsk Hydro anbefalte da sine aksjonærer en fusjon mellom Statoil og olje- og gassvirksomheten til Norsk Hydro. Anbefalingen ble sterkt støttet av regjeringen Stoltenberg, som også representerte selskapenes største eier, staten. Stortinget godkjente fusjonsplanen den 8. juni 2007.
— StatoilHydro logo
© Norsk Oljemuseum

Statoils aksjonærer fikk ca. to tredeler og Hydros aksjonærer én tredel av det nye selskapet, som fra oktober 2007 ble det nye selskapet StatoilHydro. Norsk Hydro fortsatte som et stort aluminiumsselskap med aktivitet også innen vannkraft og alternativ energi (hydrogen, solenergi mm.). Etter fusjonen var StatoilHydro verdens åttende største produsent av olje og gass.

I etterkant av fusjonen kunne en forventet kulturkollisjon mellom ansatte i de to organisasjonene med ulike, sterke identiteter når de skulle jobbe sammen. Men det ble i liten grad tilfellet. – Vi kunne forvente konflikter, men kulturkrasjet uteble, har BI-forsker Helene Loe Colman påvist i en studie.

Kilder:
Colman: “Social Identity and Group Belonging in Post-merger Integration” i Colman, Stensaker, og Tharaldsen (eds.) A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget 2011.

BemanningsreduksjonStatfjordgass til Storbritannia
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 6. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk