Statfjord C installert på feltetArbeidsplass Statfjord

Narkotikarazzia

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Politiets gjennomførte flere aksjoner på plattformer på norsk sokkel, blant annet på Statfjordfeltet.
— Politi og narkohund forlater Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Mistenkte oljearbeidere ble arrestert, deres hjem ble ransaket i friperiodene og det ble foretatt hyppige kontroller av de ansatte ved utreise. Politiet mente de hadde «klare indikasjoner på at det er eller har vært et stort narkotikamiljø på dette feltet».

«Opprullingen» av miljøet på Statfjord startet med et lite beslag hasj. Et lite kvantum hasj ble funnet på en britisk ROV-operatør. Senere fant politiet ti gram hasj og seks doser LSD i en postforsendelse til en annen brite. På grunnlag av dette ble to aksjoner gjennomført på Statfjord-plattformen, 6. og 26. november 1984.

Politiet ønsket å gå grundig til verks og tok med seg narkotikahunder ut på feltet. Planen var at de skulle lukte seg gjennom hele plattformen, men det oppsto et uventet hinder. Hundene kunne ikke gå på ristene som utgjør størsteparten av gulvene på Statfjord A. Så razziaen ble begrenset til arealene inne i hotellet, som har vanlige gulv.

Disse razziaene, sammen med en undersøkelse av alt personell ved utreise til Statfjord 15. og 16. januar samme år skapte harme blant arbeiderne. Mange følte seg uthengt og nedverdiget. Statfjordansatte reagerte på å bli mistenkeliggjort, og at arbeidsplassen ble omtalt i massemedia som et fristed for narkomane. Også NOPEF gikk hardt ut mot behandlingen. Fagforeningen var innforstått med nødvendigheten av at tollvesenet gjennomførte sporadiske kontroller, men de reagerte på måten politiet og tollvesenet opptrådte. Det burde ikke være nødvendig å strippe alle reisende, eller foreta åpenlyse pågripelser på grunn av mistanke.

Under razziaene på plattformen ble mistenkte uthengt foran sine kolleger. I et tilfelle ble en kvinne hentet ut av dusjen. På Flesland måtte flere arbeidere kle seg nakne og gjennomgå en kroppsvisitasjon. Hovedverneombudet på Statfjord stilte seg kritisk til operasjonen: «Vi legger aldri merke til narkotikamisbruk ute på feltet, og synes det er forferdelig trist med tanke på det beklagelige inntrykket folk får av Statfjord når seks personer blir sendt i land på den måten», sa Erna Jensen til Rogalands Avis etter den siste razziaen. «Dersom politiet har mistanke til spesielle personer, bør de ta dem mens de er i land», fortsatte hun.

Under den første aksjonen på Statfjord ble ti personer undersøkt og tre av disse ble tatt med til land. Under den andre ble 19 personer undersøkt. Seks av disse ble brakt til land, hvor de ble avhørt og løslatt. Det ble ikke funnet noen former for narkotiske stoffer på Statfjord under razziaene.

Les mer: Alkohol og narkotika

Statfjord C installert på feltetArbeidsplass Statfjord
Publisert 10. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk