Britisk kritikkTransportevaluering

Mer trøbbel med catering

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I februar 1979 markerte NOGMF seg igjen - nok en gang på vegne av cateringpersonellet og ulik skattelegging av ansatte på flotellene Polymariner og Nortrym enn på Statfjord A.
— Julefeiring på Statfjord A (sent 70-tallet). Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

På faste installasjoner var det landskatt, men på flytende installasjoner var det sjømannsskatt. NOGMF, som organiserte de fleste cateringansatte, beklaget at myndighetene delte opp petroleumsindustrien i Nordsjøen i flere departement og direktorat. De mente det var en uheldig splittelse at ansatte på flyteriggene lå under Sjøfartsdirektoratet og dermed under sjømannslovgivningen, mens ansatte på faste installasjoner lå under Oljedirektoratet og var omfattet av Arbeidsmiljøloven. Dette førte i første rekke til en uheldig skattepolitikk. «Skal arbeidskollegaer på den faste installasjonen skatte i henhold til ansatte arbeidstakere på landjorden, mens cateringpersonellet på de vedliggende hotellplattformene skatter i samsvar med sjømannsskatteloven?» het det i en uttalelse fra de tillitsvalgte i Norsk Olje- og Gassmedarbeiderforbund.[REMOVE]Fotnote: Bergens Tidende, 28. februar 1979.

NOGMF forlangte et likt skattesystem for alle arbeidstakere med sin virksomhet i olje- og gassindustrien i Nordsjøen. Det kom krav om en egen skattekomité som skulle se på saken. Finansminister Kleppe nedsatte en komité, men svaret lot vente på seg.

Britisk kritikkTransportevaluering
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk