Norsk plattformsjef!Vingeklipping og statfjordeffekt

SAR-helikopter på plass

person Norsk Oljemuseum
På Statfjord B har det siden 1983 vært et fast stasjonert søk- og redningshelikopter (SAR) som del av beredskapsorganisasjonen.
— SAR-helikopter på Statfjord B. Foto: Arne Evensen/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Dette ble senere regulert av Petroleumsloven av 22. mars 1985. Der står det blant annet at rettighetshaver skal til enhver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte ulykkes- og faresituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade. Ett av tiltakene som har blitt iverksatt er helikopterberedskap på Statfjord.

Ordningen med SAR-helikopter er fortsatt en viktig del av beredskapen i Nordsjøen og i 2012 er SAR-helikopteret fortsatt stasjonert på Statfjord B selv om operasjonskontrollen er flyttet til Gullfaks C hvor de er koordinator for hele Lufttransport Tampen (LTT). Primæroppgaven er å drive ambulanse- og redningstjeneste på installasjonene, men helikoptret står også til disposisjon for hovedredningssentralene ved behov.

Med lokalisering ute på havet har helikoptrene også kort vei til viktige fiskefelt og sjøfartsleder. I tillegg til å drive ambulansetjeneste på plattformer kan helikoptrene heise opp personer som er falt i sjøen, samt hente syke og skadede på båter. Besetningen består av to flygere, en tekniker/heisoperatør, en redningsmann og en sykepleier som er spesialist på akuttmedisin. Statoil kjøper denne tjenesten på kontrakt fra sivile helikopterselskaper og av besetningen er bare sykepleieren ansatt i Statoil, mens de andre er ansatt i helikopterselskapet.

Les mer: SAR-tjenesten

Norsk plattformsjef!Vingeklipping og statfjordeffekt
Publisert 10. desember 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk