Glidestøpingen til Statfjord B ferdig1984-komiteen opprettet

Undersøkelse av arbeidsmiljø

person Av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Dr. Odd H. Hellesøy ble ansatt som Mobils forskningsleder for arbeidsmiljø i januar 1979, og igangsatte prosjektet «Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på Statfjordfeltet».
— Deler av forsiden på arbeidsmiljøundersøkelsen som ble publisert i 1984.
© Norsk Oljemuseum

Både myndighetene, de ansatte og deres familier erkjente åpent en mangel på pålitelig kunnskap om hva som kunne forventes fra langvarig opphold i et arbeidsmiljø som virket så teknologisk komplekst og kanskje farefullt.

Forskningsprosjektet hadde som siktemål å kartlegge de positive og negative sidene ved å arbeide på Statfjordfeltet. Undersøkelsene ble for det meste foretatt i 1980. I mars startet en omfattende og dyptgående spørreskjemaundersøkelse som omfattet 698 personer. Innsamlingen av data pågikk over en 6-måneders periode.

Kvinner rapporterte mer trivselsproblemer enn menn. Bekymringer omkring hendelser eller situasjonen hjemme var et utbredt problem. Funn i undersøkelsen ble brukt til å forbedre organiseringen av arbeidet, og ytterligere undersøkelser ble gjort.

SAS  Catering   AS hadde et stort sykefravær blant sine ansatte på Statfjord A, og det ble i 1980 tatt initiativ til å komme i gang med en ergonomisk undersøkelse. Da Norske Chalk kort tid senere overtok cateringkontrakten i 1981, kom undersøkelsen i gang. Det ble konstatert blant annet mange muskel- og skjelettplager med bakgrunn i arbeidsstillinger særlig knyttet til løfting og bæring. Hvert fjerde besøk til sykestuen på Statfjord hadde sin årsak i slike plager. Det ble i etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsene gjennomført endringer og gitt råd om arbeidsstillinger, men senere undersøkelser viste også muskel- og skjelettplager særlig blant forpleiningspersonell, borepersonell og vedlikeholds- og stillasarbeidere.

Kilder:
Hellesøy, O. (1984). Arbeidsplass Statfjord : Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på en oljeplattform i Nordsjøen. Bergen: Universitetsforlaget: 12-14 og 389-397.
Ivar Klausen, bedriftslege Norske Chalk AS: Slitasjelidelser hos cateringspersonell  i Remøe og Tønnesen (red): Cateringarbeideren i Nordsjøen , Stavanger 1982: 59.
Mobil Explorer desember 1981: 10-11: Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på Statfjordfeltet.
Bakke m. fl: Muskel- og skjelettplager innen petroleumsvirksomheten på sokkelen. Tidsskrift for den norske lægeforening nr. 20 2004.

Glidestøpingen til Statfjord B ferdig1984-komiteen opprettet
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk