Dårlige arbeidsforhold eller røykestreik?Lastebøye på plass

Statfjord Transport

person Av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Kommandittselskapet K/S Statfjord Transport a. s. & Co ble vedtatt opprettet den 9. august 1978, og skulle stå for transport av olje ved hjelp av innleide tankskip.
— Et tankskip laster olje fra en lastebøye på Statfjord-feltet. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Eierforholdene var de samme som for feltet, med 12 partnere. Statoil ble operatør, og virksomheten skulle ledes fra Stavanger. Bøyelasting av olje til tankskip skulle i utgangspunktet være en midlertidig løsning, fram til det var tatt en beslutning om det var mulig å transportere oljen i rørledning. Gassen skulle bli injisert ned igjen i reservoaret, siden en transportløsning for gass ikke var på plass.

Opprettelsen av transportselskapet la grunnlag for at Statoil fikk en viktig rolle innen bøyelasting. Som største eier la Statoil vekt på å bli operatør for transportfunksjonene. I planen for Statoils virksomhet i 1978 heter det: «Dersom lasting til havs velges som permanent transportløsning, er selskapet organisert slik at det vil kunne ta seg av disse oppgavene».

Mobil hadde i utgangspunktet andre planer og foreslo at Statfjordgruppen skulle opprette et rederi på Bermuda. Rederiet skulle kjøpe tankskip av Mobil for så å leie ut skipene til Mobil Shipping and Transportation i New York. Tankskipstransporten fra Statfjord skulle ledes delvis av dette selskapet og delvis av Mobil Marine i London. Sistnevnte selskap hadde ansvar for oljetransporten fra det Mobil-opererte Berylfeltet.

Men dette ble ikke noe av etter at Arve Johnsen gikk imot Mobils forslag, og viste til at det i konsesjonsvilkårene for Statfjordfeltet ikke fantes fastlagte regler for skipstransporten. Johnsen og Statoil fikk gjennomslag for sitt syn, og Statoil hadde dermed fått sin første operatøroppgave.

Kilder:
Aftenposten 9. august 1978: Nytt transportselskap for Statfjord etablert.
Johnsen, Arve: Norges evige rikdom. Oslo 2008:180–88.
Lindøe, John Ove. Inn fra havet. Stavanger 2009: 14-15. og 20.
Stafsnes, Tor: Ilandføring av petroleum fra Statfjord: analyse av en iverksettingsprosess , Bergen 1984: 86.
Status – husorgan for Statoil nr. 14, 1978 s. 1: STSP – Et pionerprosjekt i Statoil.

Dårlige arbeidsforhold eller røykestreik?Lastebøye på plass
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk