Statoil kommerStatfjordblokkene tildelt

Mobil Exploration Norway Inc etablert

person Norsk Oljemuseum
For å lete etter og produsere olje fra den norske kontinentalsokkel, ble Mobil Exploration Norway Inc. (MENI) etablert som nytt datterselskap av Mobil Oil Corporation 2. august 1973.
— Mobil sin logo
© Norsk Oljemuseum

For å få konsesjoner på norsk sokkel hadde utenlandske selskaper siden 1965 vært nødt til å registrere datterselskaper i Norge som norske aksjeselskap . MENI etablerte sitt kontor for utforskning og produksjon i Stavanger, og ble operatør for blokkene der Statfjord ble funnet.

Mobil hadde allerede et norsk datterselskap, Mobil Oil A/S Norge med kontor i Oslo. Det hadde ansvar for bensinstasjoner og salg av petroleumsprodukter. Mobil Oil Corporation hadde hovedkontor i New York og i Statfjord-prosjektet var Mobils hovedkvarter direkte involvert i alle vesentlige beslutninger, noe som bidro til en sterk grad av byråkratisering.

Kilde:
Mobil Explorer jubileumsutgave 10 år i Norge. Stavanger 1983: 2.

Statoil kommerStatfjordblokkene tildelt
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk