Mer trøbbel med cateringKostnadsanalyse

Transportevaluering

person Av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
I mars 1979 var rapporten «Statfjord Unit Transport Evaluation» klar. Den var basert på Statoil og Mobils studier av henholdsvis rørledningstransport og bøyelasting. Evalueringen viste at bøyelasting av olje ville gi de laveste investeringer og driftskostnader. Differansen i feltinvesteringer ble anslått til seks milliarder kroner.
— Illustrasjon av Statfjord B latebøye
© Norsk Oljemuseum

Statfjordgruppens bøyelastingsstudie startet høsten 1977 med Mobil som ansvarshavende. Tre ulike alternativer ble utredet; lasting av stabilisert råolje til havs med våt og tørr gass i rør, lasting av råolje under trykk til havs og separat lasting av stabilisert råolje og våt/tørrgass til havs. Hensikten var å utrede dette som alternativ til en ilandføring av olje i rør til Sotra.

Statoils studie av rørledning for oljetransport ble avsluttet i oktober 1978. Forslaget til trasé innebar en ledning fra Statfjord C over Norskerenna, via Hjartøy i Øygarden til en terminal på Vindenes nord på Sotra. Dette representerte 207 km oljeledning, hvorav 24 km over land.

Statoil ønsket å gjennomføre et teknisk utviklings- og utprøvingsarbeid for å finne metoder for å legge en oljerørledning på havdyp ned til 350 meter. De øvrige rettighetshaverne mente at bøyelasting av olje burde brukes i feltets totale driftstid.
 
Les mer: Bøyelasting og Gass via Kårstø til kontinentet

Kilde:
Stafsnes, Tor.  Ilandføring av petroleum fra Statfjord: analyse av en iverksettingsprosess , Bergen 1984: 87-88.

Mer trøbbel med cateringKostnadsanalyse
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk