Streik på PolycrownPolycrown fjernes

Navion etablert

person Norsk Oljemuseum
Statoil og Rasmussengruppen i Kristiansand opprettet 1. oktober 1997 et selvstendig shippingselskap med navnet Navion AS. Kjerneområdet for Navion var bøyelasting av olje med spesialutrustede skip, men arbeidsområdet omfattet i tillegg et bredt spekter av tjeneseter innen maritim offshorevirksomhet og transport av olje og gass.
— Navionflagg. Foto: Norsk Oljemuseum/Jan A. Tjemsland
© Norsk Oljemuseum

Fra midten av 1990-tallet ønsket Statoil i større grad å fokusere på selskapets kjernevirksomhet. Forretningsområdet shipping og maritim teknologi (SMT) ble derfor skilt ut som et eget selskap. SMT omfattet flytende lager- og produksjonssskip, bøyelasteskip, konvensjonelle råolje- og produkttankskip, gasstankskip og maritim teknologi generelt. Med utgangspunkt i de store oljefeltene Statfjord og Gullfaks bygget Statoil opp en flåte av bøyelasteskip i samarbeid med norske rederier. Ved opprettelsen overførte Statoil til Navion alle sine eierandeler og rettigheter knyttet til SMT. Ved å etablere et eget selskap kunne man få inn medeiere. Navion var ved opprettelsen eid 80 prosent av Statoil og 20 prosent av Rasmussen.

I Stortingsmelding nr. 46 (1997-98) ble det framhevet som ønskelig å beholde Statoil som et heleid statlig selskap, men med fokus på kjernevirksomheten.

Kilder:
Johnsen, Arve: Norges evige rikdom s. 188
Lindøe, Jon Ove: Inn fra havet , s. 31 og 66.
Stortingsmelding nr. 46 (1997-98): Olje og gassvirksomheten

Streik på PolycrownPolycrown fjernes
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk