Midlertidig stengning av Statfjord NordNytt redningshelikopter

Ny driftsmodell

person Norsk Oljemuseum
Som et ledd i integrasjonen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet ble det vedtatt å innføre en ny driftsmodell i resultatområdet, Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN). Målsetningen med den nye driftsmodellen var økt sikkerhet, økt regularitet og økt effektivitet.
— Kårstø. Foto: Harald Pettersen
© Norsk Oljemuseum

Modellen var basert på eksisterende driftspraksis fra både Statoil og Hydro og innebar standardisering, forutsigbarhet og likhet mellom plattformene. Forutsigbarhet skulle bidra til sikker og effektiv drift. Standardisering skulle legge til rette for økt grad av personellrotasjon mellom enheter, oppbygging av en enhetlig kultur og en effektiv organisasjon.

Et sentralt begrep i modellen var fleksibilitet – da i særlig grad knyttet til ressursbruk og større rotasjon av bemanning. Modellen bygde på at ansatte skulle være betydelig mer mobile enn det som til da hadde vært vanlig. Det ble lagt opp til en rotasjon mellom sokkelen og land, mellom kritisk vedlikehold og planvedlikehold og rotasjon av ledere hvert tredje til fjerde år slik at konsernet skulle kunne oppnå en større fleksibilitet i hvordan menneskelige ressurser ble brukt. Økt rotasjon av personale ga også muligheter for kompetanseutvikling. De ansatte skulle få et bredere perspektiv på virksomheten og det skulle oppnås større utveksling av erfaring mellom installasjoner.

En forutsetning for å oppnå ressursfleksibilitet var standardisering. Den nye driftsmodellen bygde på et prinsipp om standardisering av arbeidsprosesser. Situasjonen før driftsmodellen ble innført var at det var ulike systemer i arbeidsprosessene mellom tidligere Hydro-plattformer og Statoil-plattformer og lokale løsninger og ulike kulturer på hver enkelt plattform. For å standardisere ble det innført bruk av et system for beskrivelse av arbeidsprosesser kalt APOS. Det var et system som var basert på et flytskjema som Hydro hadde benyttet.

Ved at det ble innført likeartede organisatoriske enheter, like rutiner for arbeidsutførelse og systemer for øvrig, skulle det bli lettere å flytte personell mellom enheter og plattformer. Omdisponering av personell kunne skje raskt etter behov som oppsto i de enkelte enheter, avdelinger og prosjekter. Det ble også innført intern utleie av personell. Den nye driftsmodellen skapte fleksibilitet for organisasjonen, men krevde også fleksibilitet av de ansatte.

Midlertidig stengning av Statfjord NordNytt redningshelikopter
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 6. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk