Stord Verft planlegger Statfjord AStatoils eierandel

Statfjord A ut av dokken

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
NC hadde fått leiekontrakt av Stavanger kommune om bruk av Jåttåvågen og ankerfester i Gandsfjorden. Selskapet fylte ut viken på Jåttå for å lage tørrdokk i tillegg til å tilrettelegge for lagerbygg og brakkeby på markene ovenfor.
— Betongunderstellet er slept ut i Gandsfjorden for videre glidestøping av skaftene. Foto: Ukjent/Norsk Oljemusueum
© Norsk Oljemuseum

Første del av konstruksjonen ble støpt i denne tørrdokken. Men før selve støpingen av betongunderstellet kunne starte, måtte det monteres et såkalt stålskjørt under hver celle. Det skulle grave seg ned i havbunnen og sikre plattformens stabilitet. Oppå skjørtet ble det støpt 19 betongceller opp til 14 meters høyde.[REMOVE]Fotnote: Stangeland, P. (1977). Condeep : En arbeidsplass i Stavanger (Vol. 1/77, Rapport (Rogalandsforskning : trykt utg.)). Stavanger: Rogalandsforskning: 157.

Da dette arbeidet var ferdig, ble dokken fylt med vann slik at konstruksjonen fløt. Den ble tauet ut og ankret opp i fjorden omlag en kilometer fra land.  Fra da av måtte alt utstyr og alt mannskap fraktes ut og inn med båt. 15 celler var planlagt som lagringstanker for råolje, en av cellene var lagringstank for diesel til drift av maskineriet på plattformen og de tre siste cellene skulle fortsette oppover som skaft hvor dekket skulle hvile på toppen.

Støping av cellene i Jåttåvågen gikk uten problemer eller forsinkelser og i mai 1975 ble den slept ut i Gandsfjorden for videre glidestøping av skaftene.

For å vite mer om hvorfor valget falt på noe så stort og tungt som en Condeep, hvorfor den ble bygget i Stavanger, hva glidestøping egentlig er, og hvordan arbeidet ble utført, om utfordringene og om arbeidsmiljøet,

les mer: Støping.

Stord Verft planlegger Statfjord AStatoils eierandel
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk