Statoils «paragraf 10 plan»Byggestart for A-en

Navnet blir Statfjord

person Norsk Oljemuseum
Den 29. august 1974 ble Statfjordfeltet erklært drivverdig og andelshaverne erklærte vilje til å bygge ut og produsere fra feltet.
— Skiltet på Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Drivverdighetserklæringen og navnet på feltet ble offentliggjort samtidig gjennom en pressemelding. Med sin andel på 50 prosent insisterte Statoil på at feltet skulle navnsettes etter deres prinsipper: Feltnavnet skulle begynne med Stat-, og ha en norsk naturbeskrivelse som siste ledd. (Dette prinsippet ble satt til side ved neste korsvei som ble Gullfaks). I Verdens Gang sto det å lese: «Bakgrunnen for valget av ‘stat’ er at man allerede har både Statoil og Statex.[REMOVE]Fotnote: Seismikkselskap eid av Statoil og Kongsberg Våpenfabrikk. 

Navnet blir Statfjord,

Det viser at olje på norsk område i høyeste grad er statlig og dessuten har ordet tradisjon. Det er lett å uttale og blir ettertrykkelig forstått av både nordmenn og utlendinger. I Statoil regner man selvsagt med at navnevalget både vil føre til munterhet og kritikk, men det er sikkert riktig når det hevdes at navnet Statfjord etter hvert vil gli inn som et naturlig begrep i oljedebatten.»[REMOVE]Fotnote: Verdens Gang, 30.august 1974. «Stat» i alle navn på feltene

Navnet Statfjord ble enstemmig vedtatt i lisensen.

Statoils «paragraf 10 plan»Byggestart for A-en
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 10. desember 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk