Alkohol og narkotika

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
På plattformene på norsk sokkel har det gjennom alle tider vært forbudt med alle former for rusmidler, med unntak av tobakk. Likevel kunne Dagbladet 31. mars 1978 opplyse leserne om at «Statfjord er et mekka for omsetning av gull, diamanter og narkotika».
— Narkotikahund på Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Stillasarbeider Erik Krog informerte om at alt kunne handles på Statfjord. «Det er amerikanerne som falbyr sakene, og det til svært lave priser». Også hasj, marihuana og store kvanta heroin ble ifølge avisen tilbudt. Kontrollen på Flesland fikk i samme artikkel flengende kritikk: «Den [undersøkelsen] er lynrask og meget overfladig». Dagbladet var selv på Flesland og observerte kontrollen med de som reiste. Securitasvaktene var mest opptatt av at ingen hadde med seg alkohol, og at de som kom tilbake til fastlandet ikke hadde med seg stjålet verktøy.

Saken ble fulgt opp i artikkelen om «Nordsjøen ‘transitthavn’ for narkotikasmugling?» i samme avis. Her kom det frem at politiet så det som sannsynlig at plattformene ble brukt i forbindelse med narkotikasmugling og at både politiet og tollvesenet ville øke kontrollen.[REMOVE]Fotnote: Dagbladet. 31. mars 1978. «– Statfjord er et mekka for omsetning av gull, diamanter og narkotika.»

Alkohol og narkotika,
Faksimile: Dagbladet 31. mars 1978

Den 1. april 1978 fortsatte Dagbladet sin serie om narkotikabruk på Statfjord. En spansk arbeider skulle ifølge anonyme kilder ligge livsfarlig forgiftet på sykehus i Spania på grunn av dårlig heroin han hadde fått i seg på Statfjord A. Han skulle etter sigende ha fått i seg morfin blandet med hvetemel og sukker. De anonyme kildene som påsto å kjenne forholdene godt, sa til avisen at det ikke var snakk om sporadisk røyking, men relativt høyt forbruk av heroin offshore. Noen dager senere sto det å lese i Norges Handels og Sjøfartstidende at verneombudet på Statfjord benektet at det hadde funnet sted narkotikamisbruk om bord på Statfjord A. Han mente kilden Dagbladet brukte, sluttet på Statfjord 10. november 1977. Det sto også at politiet hadde forsøkt å komme i kontakt med mannen, men uten å lykkes. Etter at Dagbladet kom med nyheten om narkotikabruk på Statfjord, ble det iverksatt undersøkelser, og det ble klart at det ikke var tegn til stoffmisbruk om bord.[REMOVE]Fotnote: Norges Handels og Sjøfartstidende.  uke 15. 1978. Narkotikarykter fra Statfjord dementeres.

Var det en svertekampanje som ble iverksatt, eller var narkotikamisbruk et problem på norsk plattformer generelt, og Statfjord især?

Alkohol og narkotika,
Faksimile: VG 28. november 1978

Det har vært gjort beslag av narkotika offshore. Det første ble gjort i 1977 på Ekofisk. Da ble det funnet fire bokser med til sammen 375 gram hasj og 55 gram amfetamin. Etter dette ble det gjort flere beslag med mindre kvanta, både fra utlendinger og nordmenn. I 1984 gikk politiet ut med at anslagsvis 200 navngitte nordsjøarbeidere var mistenkt for å være brukere av narkotika, inkludert både arbeidere på plattformer, borefartøy, forsyningsskip, stand-by-fartøy, dykkerfartøy og lignende. De mente at et sted mellom én og to prosent av nordsjøarbeiderne hadde vært borti narkotiske stoffer.[REMOVE]Fotnote: Rogalands Avis. 21. desember 1984. «200 oljearbeidere i narko-arkiv.» Men det var ikke gjort noen studier på dette.

Politiets uttalelser kom på bakgrunn av flere aksjoner de hadde gjennomført blant annet på Statfjord. Mistenkte oljearbeidere ble arrestert, deres hjem ble ransaket i friperiodene, og det ble foretatt hyppige kontroller av de ansatte ved utreise.

Politiet mente de hadde «klare indikasjoner på at det er eller har vært et stort narkotikamiljø på dette feltet».[REMOVE]Fotnote: Dagbladet. 28. november 1984. «Narkorazzia ble varslet.» «Opprullingen» av miljøet på Statfjord startet med et lite beslag hasj. En brite som arbeidet som operatør på en ROV, hadde hasj på seg. Senere fant politiet ti gram hasj og seks doser LSD i en postforsendelse til en annen brite. På grunnlag av dette ble det gjennomført to aksjoner på Statfjord-plattformen, 6. og 26. november 1984.

Politiet ønsket å gå grundig til verks og tok med seg narkotikahunder ut på feltet. Planen var at de skulle lukte seg gjennom hele plattformen, men det oppsto et uventet hinder. Hundene kunne ikke å gå på ristene som utgjorde størsteparten av gulvene på Statfjord A. Så razziaen ble begrenset til arealene inne i hotellet, som har vanlige gulv.[REMOVE]Fotnote: Intervju Arne Evensen hos Statoil, av Trude Meland, Norsk Oljemuseum. 14. juni 2010.

Disse razziaene, sammen med en undersøkelse av alt personell ved utreise til Statfjord 15. og 16. januar samme år skapte harme blant arbeiderne. Mange følte seg uthengt og nedverdiget. De statfjordansatte reagerte på å bli mistenkeliggjort, og at arbeidsplassen ble uthengt i massemedia som et fristed for narkomane. Også NOPEF gikk hardt ut mot behandlingen av de statfjordansatte. Fagforeningen var innforstått med nødvendigheten av at tollvesenet gjennomførte sporadiske kontroller, men de reagerte på måten politiet og tollvesenet opptrådte. Det burde ikke være nødvendig å strippe alle reisende, eller foreta åpenlyse pågripelser på grunn av mistanke.[REMOVE]Fotnote: Ryggvik, Helge og Solbakken, Marie Smith. Norsk oljehistorie. Bold, svette og olje. Oslo 1997: 399.

Alkohol og narkotika,
Faksimile: Rogalands Avis 19. desember 1984

Under razziaene på plattformen ble mistenkte uthengt foran sine kollegaer. I et tilfelle ble en kvinne hentet ut av dusjen på sin lugar av kun mannlige politibetjenter. På Flesland måtte flere arbeidere kle seg nakne og gjennomgå en kroppsvisitasjon. Også hovedvernombudet på Statfjord stilte seg kritisk til operasjonen: «Vi legger aldri merke til narkotikamisbruk ute på feltet, og synes det er forferdelig trist med tanke på det beklagelige inntrykket folk får av Statfjord når seks personer blir sendt i land på den måten», sa Erna Jensen til Rogalands Avis etter den siste razziaen. «Dersom politiet har mistanke til spesielle personer, bør de ta dem mens de er i land», fortsatte hun.[REMOVE]Fotnote: Rogalands Avis 29. november 1984. «Vi trodde Statfjord var rent for narkotika.»

Alkohol og narkotika,
Faksimile: Rogalands Avis 29. november 1984

I løpet av den første aksjonen på Statfjord ble ti personer undersøkt, og tre av disse ble tatt med til land. Under den andre ble 19 personer undersøk. Seks av disse ble brakt til land, hvor de ble avhørt og deretter løslatt. Det ble ikke funnet noen form for narkotiske stoff på Statfjord under razziaene.

Diskusjonen om bruk av narkotika på norske plattformer har vært opp med ujevne mellomrom siden 1984. I 2010 bestemt OLF seg for å kartlegge rusmisbruk på norske oljeplattformer ved å teste kloakken etter at de hadde avdekket flere enkeltepisoder av rusmisbruk. Testing av kloakken skulle gjøres av hensyn til personvern og at det i tillegg var mindre ressurskrevende enn testing av enkeltpersoner. Norsk institutt for vannforskning, NIVA skulle utførte arbeidet. LO-forbundet Industri Energi var skeptiske til testingen og fryktet for personvernet. Hvis det skulle vise seg å forekomme narkotiske stoffer i kloakken fryktet de en heksejakt på de tilsatte.[REMOVE]Fotnote: NRK.no 3. desember 2010. «Skal kartleggja narkotikabruk på norske oljeplattformer.» OLF har per 2012 ennå ikke satt i gang undersøkelsen.

Alkohol og narkotika,
Faksimile: Rogalands Avis 20. desember 1984

Det foreligger lite forskning og annen dokumentasjon som spesifikt omhandler rusmiddelproblematikk offshore. Rusmiddeltesting er fortsatt et hett tema og 17. mars 2011 kunne ExxonMobil berette at de ville ha alkohol- og narkotikatesting av alle som skulle ut på deres plattformer, ikke bare egne ansatte, men også ansatte i kontraktor eller serviceselskap. Flere andre selskap ønsket å innføre tilfeldig rusmiddeltesting inspirert av global rusmiddelpolicy som stadfester at alle ansatte skal utsettes for tilfeldig og uvilkårlig rusmiddeltesting. Fagforeningene mener tilfeldig testing er et angrep på arbeidstakers integritet og truer den enkeltes rettsvern og mener det bør satses på forebyggende arbeid og testing ved skjellig grunn til mistanke. Tilfeldig testing er ikke bare ulovlig, men også et brudd på tillitsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Også Næringslivets hovedorganisasjon NHO slo i august 2011 fast at tilfeldig testing ikke er hensiktsmessig og i tillegg ulovlig.

alkohol og narkotika, a-plattformen,
Politi og narkohund forlater Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 15. mai 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *