SAFE i Statoil – avdeling sokkel

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
På årsmøtet i mars 2006 ble det vedtatt å forandre navn på statoilansattes forening til SAFE i Statoil - Avdeling sokkel. Etter fusjonen med Norsk Hydro i 2007 ble navnet ”SAFE i StatoilHydro sokkel”. Da ble også SAFE-klubben i Hydro en del av foreningen. Hydro Offshore-Ansattes Forening ble stiftet 1988, og skiftet i 1992 navn til OFS-klubben Hydro.
— Logoen til SAFE i Statoil
© Norsk Oljemuseum

Statoilansattes Forening, SaF, ble stiftet i september 1976, 4 år etter Statoils inntreden på den norske oljearena. Selv om både navn og forening seinere ble knyttet til Statoil, var utgangspunktet faktisk ikke Statoil, men Statfjord A.

I 1976 ansatte Mobil Exploration Norway Inc. sine første operatører. Disse skulle følge fullføringen av plattformen ved Stord Verft og gjøre den klar for drift før den ble slept ut til oljefeltet. Mobilarbeiderne hadde på det tidspunktet ingen fagforeningstilhørighet. Valget sto mellom foreningen Jord og Stein som den gang var det eneste alternativet til å organisere seg i LO, eller en såkalt husforening à la Ekofisk-komiteen.

De Statfjord/Mobil-ansatte foretrakk absolutt en organisasjonsmodell lik Ekofisk-komiteen. I midten av september var halvparten av de ansatte samlet på Stord, den andre halvparten på kurs i Kongsberg. I løpet av kvelden den 16. september ble det opprettet telefonkontakt mellom disse to gruppene. Dette resulterte i en ny forening som fikk navnet Statfjord-komiteen og et nyvalgt styre på fire personer. Kort tid etter skiftet foreningen navn til Statfjordarbeidernes Forening, SaF.

Disse foreningene samlet seg i Oljearbeidernes Fellessammenslutning, OFS. OFS gikk seinere inn i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS.

I august 2005 ble SAFE opprettet på grunnlag av drøftelser som hadde vært ført av representanter for YS-forbundene OFS, NOFU og PARAT, som arbeidet i olje- og gassvirksomheten i Norge. I dag har SAFE i Statoil medlemmer både fra feltene på sokkelen, fra landanleggene Kårstø, Tjeldbergodden og Hammerfest og fra basene og kontorstedene i Stavanger og Bergen.

SAFE i Hydro ble stiftet høsten 1987 mens Oseberg A ble bygget på Stord. Hydros operatørvirksomhet var i startgropen. De aller fleste av de nyansatte kom fra Hydros landbaserte industri, noen kom fra andre selskaper og flere hadde arbeidet offshore tidligere. Våren 1988 ble det første årsmøtet holdt. Klubben tok navnet HOAF – Hydro Offshore-Ansattes Forening, med Henrik Aakre som leder. Tariffavtalen med Hydro ble undertegnet omtrent samtidig, og HOAF fikk plass i BU og andre samarbeidsfora mellom bedrift og ansatte. Medlemstallet holdt seg rundt 100 de første årene, selv om det etter hvert ble flere plattformer og flere offshoreansatte. Grunnen var at HOAF ble «isolert» i sin base på Oseberg A, mens Nopef med sin(e) heltidsansatte fritt kunne operere både i korridorene på Sandsli og i baren på Bergen Airport Hotell.

I 2005 skiftet OFS navn til SAFE, Sammenslutningen Av Fagorganiserte i Energisektoren. Vår klubb ble da SAFE i Hydro. Klubben har et medlemstall på ca 190, og Oddvar Lea er fremdeles leder. SAFE har nå blitt et forbund der ansatte på flere landanlegg har tilsluttet seg forbundet. Dette er tidligere medlemmer av YS-forbundet Parat/Prifoil og som er ansatt i Statoil og arbeider på Kårstø, Tjeldbergodden, Snøhvit på Melkøya samt Esso-ansatte som arbeider på raffineriet Slagentangen i Oslofjorden. Vi er ikke lenger en forbund som kun består av offshorearbeidere, men et samlingspunkt for alle energiarbeidere som vil ha innflytelse og utvikle sin egen organisasjon.

Kilder
Historikk SAFE StatoilHydro sokkel
http://www.sokkel.safe.no/index.cfm?id=217498

Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 21. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *