B-plattformen

person av Harald Tønnesen og Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Statfjord B er en integrert plattform med boring, produksjon og boligkvarter som står på 145 meters vanndyp i søndre del av Statfjordfeltet. Den er en plattform med Condeep betongunderstell med fire betongskaft, bygget av Norwegian Contractors, og ståldekk sammenstilt og utrustet av Moss Rosenberg Verft.
— Statfjord B. Foto: Mobil/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Ved at plattformen fikk fire betongskaft, kunne dekksarealet gjøres større enn på Statfjord A og oppdriften under slepet ut på feltet var stor nok til at alt dekksutstyr som boligkvarter, prosessutstyr og boremodul kunne monteres mens plattformen lå ved land. En annen fordel var at boligkvarteret ble atskilt fra boring og produksjon. Statfjord B startet produksjon den 5. november 1982. Den var på det tidspunktet verdens største betongplattform og den første Condeep-konstruksjon med fire skaft.

Betongkonstruksjonen består av 24 celler hvorav 19 celler er brukt til oljelager, en til lagret diesel og fire som er trukket videre opp som fundament for dekket. To av disse er brukt til boring, en som utstyrsskaft og en til stigerør. Plattformdekket er bygget opp av et bærende fagverkskonstruksjon med moduler som er plassert i tre etasjer; kjellerdekk, moduldekk og værdekk. Fra 1982 til 1990 var lastebøyen B-SPM (Single Point Mooring) koblet til Statfjord B, men denne ble så erstattet med den nye undervannstilkoblingen OLS-B (Offshore Loading System – B) utviklet av UglandKongsberg.

Borerigg

B-plattformen,
Boretårnet på Statfjord B. Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum

Boreriggen omfatter et boretårn som er montert på skinner som går mellom nordlige og sørlige boreskaft. Boretårnet plasseres over brønnhodet ved hjelp av hydrauliske jekker og kan beveges i både øst/vest og nord/sør retning.

Plattformdekket

Dekket er 114 meter langt og 55 meter bredt med en grunnflate på 6270 kvadratmeter og har en gulvflate på hele 28 900 kvadratmeter. Det består av kjellerdekk, moduldekk, værdekk og øvre værdekk.

Kjellerdekket

B-plattformen,
Kjellerdekket på Statfjord B.

Kjellerdekket utgjør hele det indre av den kraftige bærerammen og inneholder i øst (til venstre på tegningen) utstyr for gassbehandling og målestasjonene for olje og gass som eksporteres. Det er også store områder for utstyr knyttet til ventilasjonssystemet som omfatter hele plattformen. Området er stort sett uten vegger for å sørge for naturlig ventilasjon. Selve gassbehandlingsområdet i østre del av bærerammen er skilt fra det øvrige området med en kraftig gjennomgående brannvegg. Sentralt i vestre del fra mesaninhøyde finner vi det sentrale kontrollrommet som har direkte forbindelse med den sentrale boligmodulen.

B-plattformen,
Moduldekket på Statfjord B.

Moduldekket

Moduldekket består av 13 separate moduler som i øst utgjør bore- og hovedprosessanleggene. I vestre halvdel og adskilt fra prosessutstyret er hjelpesystemene plassert.

Værdekket

B-plattformen,
Værdekket på Statfjord B.

Værdekket utgjøres stort sett av takene på modulene som utgjør moduldekket. I tillegg er det en egen modul som er lager for utstyr for boring. De store åpne flatene benyttes som lager og landingsplass for utstyr som lastes på eller losses fra forsyningsbåter.

B-plattformen,
Øvre værdekk på Statfjord B.

Øvre værdekk

Øvre værdekk utgjøres av helikopterdekkene og taket på modulen for boreutstyr. Det sørlige helikopterdekket ble montert etter at plattformen hadde vært i drift en tid som følge av problemer under landing og takeoff for helikoptrene.

Boligmodulene

Boligkvarteret, som ble bygd som tre separate moduler, er plassert på tre store utkragete bjelker i forlengelsen av nedre del av bærerammen. Boligkvarteret spenner (i høyden) fra kjellerdekk til øvre værdekk. Også den store flammebommen er festet til bærerammen lengst mulig unna boligområdet. Alle livbåtstasjonene er plassert på utsiden av bærerammen, med de aller fleste vest for boligkvarteret.

For å lese om hvordan oljen og gassen blir produsert kan du lese artiklene: Råoljeproduksjon og Gassbehandling
I tillegg kan du lese om de ande systemene som er om bord på plattformen: Hjelpesystemer

Publisert 13. november 2019   •   Oppdatert 27. november 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *