Tilknytningsavtaler

person Av Håkon Lavik, tidligere Statoil-ansatt
Siden andre felt er knyttet til Statfjord, har det vær behov for å opprette flere tilknytningsavtaler. Unntaket er Statfjord Nord som ikke har noen tilknyttingsavtale, siden artikkel 22 i Unitiseringsavtalen dekker de felt som i sin helhet er i de opprinnelige lisenser.
— Statfjordområdet med tilgrensende felt. Illustrasjon: Equinor
© Norsk Oljemuseum

Statfjord Øst

Statfjord Øst i produksjon, forsidebilde, illustrasjon, Tilknytningsavtaler
Statfjord Øst koblet til Statfjord C. Illustrasjon: Equinor

Statfjord Øst derimot har egen avtale inngått i juni 1991. Statfjord Øst er et unitisert felt, og dermed en egen juridisk enhet. Avtalen heter: Agreement for Processing of Statfjord Øst Petroleum and Operation of the Statfjord Øst Facilities.  Den er inngått i 1991 og ble operativ 1. oktober 1994. Den regulerer driften av Statfjord Øst-feltet.  En avtale som forsåvidt ikke Statfjord Unit er del i, men som har betydning, er Unitiseringsavtalen for Statfjord Øst, som gjør det mulig å produsere Statfjord Øst som et unitisert felt.

Sygna

På lignende måte ble det inngått avtale med Sygna Unit. Sygna-feltet er også et unitisert felt, med 55 prosent i  PL037 og resten i PL089. Derfor måtte det i tillegg til en unitiseringsavtale, som Statfjord Unit ikke er part i, inngåes avtale om: Agreement for Tie-in and Processing of Sygna Wellstream at the Statfjord Facilities and Operations of the Sygna Facilities, datert 16. desember 1998. Den gjør det mulig å produsere, prosessere og skipe ut produksjonen fra Statfjord.

Produksjonsstart Sygna, forsidebilde, historie, Tilknytningsavtaler
Sygna feltplan. Illustrasjon: Equinor

For Sygna oppsto det en komplikasjon. I Bridging Agreement er ikke Sygna nevnt, ene og alene fordi Sygna ikke «eksisterte» i 1991. Da arbeidet med Sygna startet i 1997–98, ønsket de norske eierne å bruke bestemmelsene i Unit-avtalen om rett til å bruke Statfjord-anleggene, slik som for Øst og Nord. Siden bare 55 prosent av Sygna lå i PL037 motsatte de britiske eierne seg i utgangspunktet dette. Det oppsto en bitter konflikt, før det ble klart at Sygna kunne knyttes til og produseres fra Statfjord C. Løsningen ble at PL037 betaler en avgift på noen cent/fat til Statfjord Unit. Siden de britiske eierne eier 14,53 prosent av Statfjord Unit, får de denne prosentandel av avgiften. Dermed kunne Sygna også knyttes til og drives fra Statfjord.

Unitiseringsavtalen for Sygna angår ikke Statfjord, men oppretter den juridiske enheten som eier Sygna. Agreement relating to the Unitisation  and Operation of the Sygna Field in Blocks 33/9 and 34/7 dated 16 December 1998.  Avtalen som Statfjord er del i, er: Agreement for Tie-in and Processing of Sygna Wellstream at the Statfjord Facilites and Operation of the Sygna Facilities, datert 16. desember 1998.

Snorre

Før satellittene kom det en annen og noe annerledes avtale i 1987. Det er Agreement of Processing, Storgage and onwards Transportation of Snorre Crude Oil and Gas at the Statfjord Facilities. Denne avtalen er datert 20. november 1987. For Snorres del er det snakk om det som kalles andre trinns separasjon av oljen. Snorre A separerer bort det vannet som måtte komme i brønnstrømmen fra reservoarene.

Snorre tie-in, Tilknytningsavtaler
Illustrasjon av strekkstagplattformen til Snorrefeltet. Illustrasjon: Equinor

For Snorre A begynte produksjonen 2. august 1992, og Snorre A blir håndtert på Statfjord A. Denne avtalen gjelder foreløpig til 21. desember 2012 (OBS! Artikkelen er flere år gammel). For å kunne knytte Snorre til Statfjord måtte der til en ekstra avtale kalt:  Agreement for Tie-in Operation of Snorre Pipelines and Installation of Incremental Equipment at the Statfjord Receiving Platform, datert den 20. november 1987. Den spesifiserte hva som skulle installeres og hvilke ombygginger som skulle gjøres på Statfjord A. Avtalen var gjeldende for byggeperioden og har ingen praktisk betydning i dag.

Men i 1998 skulle Snorre B utvikles, og da kom det en ekstra avtale: Agreement for Tie-in of the Snorre B Pipeline and Installation of Incremental Equipment at the Statfjord B Platform, som ble signert 9. juni 1998.

Brønn fra Statfjord C til Statfjord Øst

For å kunne øke utvinningen fra Statfjord Øst, med en ekstra brønn, ble der den 5. august 2004 inngått følgende avtale: Agreement for drilling of Statfjord Øst C-33 Well and the tie-in of the well to the Statfjord C plattform. Barnacle Accumulation Royalty Agreement, datert 10. juni 2004. Barnacle er et lite felt på britisk side, mellom Brent og Statfjord, hvor en liten del ligger i Statfjord Unit. Statfjord Unit eier derfor en del av feltet og får en prosentvis del av inntekten fra produksjonen.

Vigdis

Vigdis er et felt i PL089, men som får visse tjenester fra Statfjord. Den første avtalen er: Agreement for Processing of Vigdis Extension Gas at the Statfjord Facilities. Avtalen ble underskrevet 4. februar 2004. Den gjør det mulig for Vigdis å eksportere gass via Snorre A .

tilknytningsavtaler
Bunnramme senkes ned på Vigdis-feltet. Foto: André Osmundsen/Equinor

For å øke og opprettholde produksjonen fra Vigdis, får Vigdis vann til vanninjeksjon fra Statfjord. Avtalen heter: Agreement for the Tie-in of the Vigdis Water Injection Pipeline to Statfjord C and the provision of Water Injection Services between the Statfjord Group and the PL089 Group. Denne avtalen ble inngått 11. oktober 2007.

I tillegg er det inngått en ekstra avtale mellom Statfjord, Vigdis og Statfjord Øst om Statfjord senfase, siden den har innvirkning også for disse feltene. Den forplikter feltene til å oppdatere avtalene til å reflektere senfasens innvirkning. Heads of Agreement between the Statfjord Group and the Statfjord Øst Group related to the implementation if the Statfjord Late Life Project. Den fikk virkning fra 31.desember 2005.

Gass fra Tordis

tilknytningsavtaler
Separasjonsanlegget Tiora blir heist ombord på Seipem 7000 og skal fraktes til Tordis-feltet. Foto: Marit Hommedal/Equinor

Tordis er også et felt i PL089, som blir prosessert på Gullfaks A. For at gassen fra Tordis kunne bli eksportert og solgt ble det inngått avtale om transitt av gass via Statfjord: Agreement of Transit of Tordis Gas at the Statfjord Faci-lites, signert 6. september 1993. Etter at Gullfaks fikk ny gasseksportløsning er avtalen avsluttet.

Gasslagring

For at Statfjord Nord og Statfjord Øst skulle kunne produsere så greit som mulig, og i tilfelle de ikke kunne eksportere sin assosierte gass hver dag, ble det inngått gasslagringsavtale/gassmoduleringsavtale. Det siste betyr at de får sin gass levert når de ber om det, Agreement for Storage of Gas between the Statfjord Øst and the Statfjord Group based on the Telex Offer of July 1991, which include Modulation, draft 17 August 1993. Denne ble inngått 1. oktober 1994. Samtidig ble det inngått en helt lik avtale med Statfjord Nord.
Avtalene har hatt liten praktisk betydning, siden gassen ble solgt under Trolls kommersielle modell, men avtalene ga produksjonsgaranti og muligheter for oljen i oppstarten i 1994–95.

Publisert 31. oktober 2019   •   Oppdatert 12. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk