Administrasjon 1980

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I Mobil-tiden fra 1977 til 1987 var organisasjonene offshore delt i departementer. Administrasjonsdepartementet hadde ansvaret for forpleining på både hotellet på plattformene og på flotellene, personalekspedisjon, drift av kraner, dekksvedlikehold og budsjett og regnskap.
— Resepsjonen på Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
administrasjon 1980,
Dagens post er ankommet Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum

Departementet ble ledet av en administrasjonssjef ansatt i Mobil. Også administrasjonsassistenter, ekspedisjonsassistenter, dekksformenn, kranoperatører og hjelpe- og servicearbeidere var ansatt i Mobil. Forpleiningspersonellet og den maritime staben på flotellet var ansatt i kontraktørselskap.

Kranoperatørene, som i dag organiseres under logistikk, sørget for at alt utstyr og alle forbruksvarer kom om bord på plattformen, og ødelagt utstyr og tomme tanker ble losset av igjen. Hjelpe- og servicearbeiderne assisterte kranoperatørene som flaggmenn og sørget for at alt som kom om bord ble lagt på rett plass. De var også ansvarlig for vedlikehold og rydding av dekksarealer og gangveier.

Velferd

administrasjon 1980,
TV-rom på Statfjord A. Ferske aviser er velkomne ombord. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum

Administrasjonssjefen var ansvarlig for den generelle velferden på plattformen. I 1982 var velferdsbudsjettet på 350 000 kroner. Det skulle dekke innkjøp og lån av instrumenter, spill, filmer og video, samt annen underholdning. Biblioteket kjøpte inn bøker for om lag 20 000 kroner hvert år.

Filmene ble i hovedsak leid fra Velferdskontoret for handelsflåten og Kommunenes Filmcentral. Cateringpersonellet var kontraktsforpliktet til å vise film fire til fem ganger per døgn. Det ble mange engelskspråklige filmer siden tilgang på videofilmer med norsk tekst var begrenset. Det var heller ikke lov på tidlig i tidlig 1980-årene å ta opp NRK-programmer på video og sende disse ut.

Arbeiderne på plattformen organiserte selv et lite orkester og et sangkor som underholdt kollegaene.

Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 15. mai 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *