Råoljebehandling

person Harald Tønnesen og Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Den oljen som kommer opp fra reservoaret sammen med gass og vann må skilles fra de to andre komponentene. Trykk og temperatur må reduseres i flere trinn før oljen kan sendes til lagring i de store lagercellene i bærekonstruksjonen. Formålet med å behandle råoljen slik er å stabilisere den til et passende nivå for tankskipslasting.
— Dekk for råoljemanifold i utstyrsskaftet på Statfjord B. Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Brønnhoder

råoljebehandling, illustrasjon,

Brønnstrømmen som kommer opp fra reservoaret har en temperatur på ca. 91⁰ C. Trykket var i de første årene etter produksjonsstart så mye som 228 bar. Dette faller nå jevnt ettersom prosjekt Statfjord Senfase ble satt i gang i 2007. Brønnhodene er plassert på toppen av hvert stigerør som kommer opp gjennom to av skaftene som bærer plattformdekket. Hvert brønnhode består av ventiltre og feste for foringsrør og produksjonsrør. Ved hvert brønnhode er det en reguleringsventil, eller strupeventil, som fører brønnstrømmen inn i samleledningene (manifoldene). Det er tre samlerør slik at brønnstrømmen fra en gitt brønn kan føres til enten den ene eller andre av to produksjonslinjer eller til en testseparator.

Separasjon

Fra samleledningene går råoljen inn i innløpsseparatoren. Separatorene er horisontalt monterte trykkbeholdere utstyrt med blant annet innvendige avbøyningsplater som hjelper til med separering av olje, gass og vann. Fra innløpsseparatoren går oljen til tre separatorer – gassutskillere – som er koblet i serie. I hvert trinn senkes trykket for å frigjøre mer gass.

Trinn 1                  Innløpsseparator            67,9 bar
Trinn 2                  Gassutskiller nr. 1           21,7 bar
Trinn 3                  Gassutskiller nr. 2             5,9 bar
Trinn 4                  Gassutskiller nr. 3              0,7 bar

Oljens gjennomstrømningstid i hver tank er litt i overkant av to minutter.  Fra den siste gassutskilleren går oljen til en elektrostatisk vannutskiller (coalescer) og via oljekjølere til lagringscellene for råolje i plattformens betongceller.

Vannutskilleren (coalescer) er en horisontalt montert trykkbeholder som ligger direkte under gassutskiller nr. 3. Ved å anvende elektrisk strøm med høy spenning, øker utskillingen av vanndråpene i oljen til det er mindre enn 0,1 prosent igjen. Det separerte vannet synker til bunnen av beholderen og går til et renseanlegg før det slippes ut i sjøen. I oljekjølere som kjøles med sirkulerende sjøvann, senkes temperaturen til under 35⁰ C før oljen blir lagret i betongtankene på plattformen.  Etter at prosjektet Statfjord Senfase ble satt i drift, ble noe av kompressorutstyret modifisert slik at det kunne håndtere større mengder olje ved lavere trykk.

Brønntesting og testseparasjon

En brønn blir testet etter vedlikehold og overhaling og periodisk etter behov. Hensikten med testingen er å måle den enkelte brønns ytelse, kapasitet og forholdet olje/gass/vann under driftsforhold som er identiske med normal produksjon. Testseparatoren drives parallelt med innløpsseparatorene, med mulighet for omdirigering til den ene eller andre linjen. Den kan også kjøres parallelt med både innløpsseparatoren og første trinns gassutskiller.

Publisert 29. mai 2018   •   Oppdatert 21. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *