Klatring på Statfjord

person Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Statfjord A, B og C blir utsatt for tøffe belastninger gjennom hele levetiden. Med strenge krav til sikkerhet kreves det kontinuerlig inspeksjon og vedlikehold av plattformene. Mye av det som skal ettersees ligger vanskelig tilgjengelig – det være seg inne i rør i skaftene, eller ytterst på flammebommen. Siden 1990-årene har det blitt brukt klatrere for å komme til på de mest utilgjengelige stedene.
— Foto: CAN AS
© Norsk Oljemuseum

Leverandør av klatring

CAN AS, som ble opprettet som norsk selskap i 1993, har blitt hyrt inn til slike oppdrag av Scana industrier som har hatt kontrakt på overflatebehandlingsjobber på Statfjord. I 1990-årene var klatrere fast stasjonert på Statfjord, som del av stillaslagene. Det skulle alltid være klatrere tilgjengelig. Det var både effektivt og kostnadsbesparende å bruke tau og tilkomstteknikk i stedet for å bygge opp stillas for en liten jobb, og deretter rive det igjen. Etter hvert ble også klatrere hyret inn til spesielle oppdrag som for eksempel jobber i flammebommene og entring av sjø- og ballastvannsrørene i forbindelse med revisjonsstansene. Under en revisjonsstans stenges produksjonen noen dager og det er mulig å etterse utstyr som ellers er i drift.

Klatring på Statfjord,
Revisjonsarbeid på Statfjord C i 2000. Foto: CAN AS

I CAN er det 103 ansatte per 2011. Til oppdrag på Statfjord for eksempel blir det satt sammen lag til å utføre arbeidet – alt etter hvilken type jobb som skal gjøres. For å utføre oppdrag må en ha klatrekompetanse på nivå 1 til 3.

For å komme på det høyeste nivået, som er sertifisert sikringsleder, må en ha gjennomgått kurs og ha cirka 800 loggførte timer med klatring. Det tilsvarer cirka tre års erfaring, og personen skal da være i stand til å lede et klatrelag. Opplæring i sikkerhet og redning står i høysetet, og i alt arbeid skal det være dobbelt sikring. Utstyret må være på topp, og brukerne må ha god kjennskap til hvordan det fungerer og ha hyppig praktisk trening.

Et standard klatrelag består av en sikringsleder og to operatører. I tillegg til klatring har de ansatte kompetanse som mekanikere, elektroarbeidere, platearbeidere, sveisere, rørleggere, ISO-fagarbeidere eller riggere. På den måten er det mulig å sette sammen flerfaglige klatrelag. Det betyr at klatrerne ikke bare utfører inspeksjoner, men de foretar også utbedringer og vedlikehold som overflatebehandling, rørarbeid, isolasjon og sveiseoperasjoner, samt oppgradering av sprinkler- og brannvarslingssystemer. Klatrerne kan også foreta konstruksjon i områder uten krandekning og de kan gi støtte i forbindelse med sub sea operasjoner.

Inspeksjon av rør på Statfjord

Klatring på Statfjord,
Inspeksjon av rør på Statfjord B. Foto: CAN AS

På Statfjord er det store rør som brukes for transport av sjøvann til kjøling, ballastvann og brannvann-systemene. Rørene går gjennom skaftene fra bunnen av installasjonen og opp til prosessanleggene på plattformen. Dermed er det opp mot 150 m høydeforskjell fra entringspunkt til exitpunkt. CAN har ved mange anledninger sendt inspektører gjennom denne type rør for innvendig inspeksjon. I de smaleste rørene er det gjerne den minste klatreren som får jobben. Klatreren ligger da fastspent på en tralle som styres av de andre på laget. Det kan være svært liten bevegelsesmulighet. Inspektørene har mulighet til å fjerne rust og belegg for best mulig kartlegging og inspeksjon av eventuelle funn. Det kan gjerne ikke en robot gjøre. Ikke alle rør er like smale, og klatreren kan da utføre innvendige reparasjoner, slik som påleggsveising, innsveising av anoder, samt overflatebehandling.

Flammebom

Klatring på Statfjord,
Foto: CAN AS

De største flammetårnene er gjerne opp mot 100 meter lange, og av enorme dimensjoner. Inspeksjonene utføres som en kombinasjon av forskjellige korrosjonscannemetoder på knutepunkter og innfestninger. Funn visualiseres gjerne ved bruk av MT eller PT og synliggjøres i rapporter. Det er ofte med en sveiser og en overflatebehandler på laget slik at det kan utføres utbedringer etter hvert som det avdekkes slitasje underveis.

Boretårn og boreutstyr

Klatring på Statfjord,
Inspeksjon av kran på Statfjord A i 2010. Foto: CAN AS

Klatrere har siden 1996 gjennomført systematiske inspeksjoner av boretårn for å forhindre fallende gjenstander. Inspeksjonene hadde tidligere mest fokus på å fjerne løse gjenstander, mens inspeksjonene de senere år også har utviklet seg til kontroll av fastmontert og bevegelig utstyr i høyden. Klatrerne kan også utføre boltekontroll av boltene i boretårnet når kunden ønsker det.

Ved alle jobber meldes det fra om funn til kunden og utbedringer utføres ved behov. Alle inspeksjoner dokumenteres i rapporter som sendes til kunden ved sluttført arbeid.[REMOVE]

Fotnote: Basert på Jon Svendsen intervjuet av Kristin Øye Gjerde, 29.03.2012 og dokumentasjon fra CAN AS.

Publisert 11. november 2019   •   Oppdatert 15. mai 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *