Gassrøravtaler

person Av Håkon Lavik, tidligere Statoil-ansatt
I forbindelse med salget av gassen fra Statfjord ble det nødvendig å knytte plattformene sammen med gassrør, slik at det ble mulig å transportere gassen i Statpipe. Det går også oljeledninger mellom plattformene på Statfjordfeltet, men mens oljerørene var en del av feltutbyggingen, var ikke gassrørene det.
— Statfjord-feltet med tilhørende gassrørledninger. Kilde: Stortingsmelding 39 1984–85
© Norsk Oljemuseum

Det ble etablert et eget prosjekt, Statfjord Intrafield Pipeline System, i korthet SIPS, som prosjekterte og la rørene. Etter ferdigstillelse ble SIPS overtatt, eid og drevet av Statfjord Unit. Formelt sett er SIPS en del av det som er definert som  Statfjord Facilities, det vil si alt av plattformer, rør, brønner og så videre som er utviklet for å kunne operere feltet.

Siden de britiske eierne av Statfjord ikke fikk lov til å selge sin gass til kontinentet, ble det som en del av SIPS etablert et eget gassrør fra Statfjord B over på britisk side, hvor det ble koplet til NLGP (Northern Leg Gas Pipeline) som er samlerør for gasstransport nord for Brent-feltet. Statfjord Unit eier den delen av dette røret (UK Gas Offtake) som ligger i Statfjord Unit, mens de britiske eierne i Statfjord eier den delen som ligger vestenfor, inkludert koplingen til NLGP. Det hører med at britiske myndigheter forlangte at der skulle bygges inn en tilbakeslagsventil i dette røret, slik at det ikke skulle føres gass fra britisk sokkel inn til Statfjord B. Avtalen omkring dette heter: Agreement for installation and Tie-in of the U. K. Pipeline to the Statfjord B Platform and to the Northern Leg Gas Pipeline og ble inngått 1. februar 1983.  For å kunne betjene røret til Storbritannia ble det i tillegg inngått en service-avtale: U.K. Statfjord Gas Offtake Operating Services between Mobil Exploration Norway Inc.  and Conoco (U.K.) Ltd. Denne ble datert 27. september 1985.

I samme forbindelse ble det lagt et gassrør fra Gullfaks A til Statfjord C og en egen tilknyttings- og transittavtale mellom Gullfaks og Statfjord. Gassen fra Gullfaks gikk via Statfjord/SIPS før den entret Statpipe fram til slutten av 1990-tallet. Da fikk Gullfaks en ny tilknytning til Statpipe sør for Statfjord, slik at transitten opphørte. Men røret fra Gullfaks er fortsatt intakt og kan brukes, og tilknyttingsavtalen er operativ. Denne avtalen heter:  Agreement for Tie-in and Operation of the Gullfaks Pipeline to the Statfjord C Platform dated 27 September 1984.

Avtale om tilknytning av Statpipe

Gassrøravtaler,
Statpipe-kart fra Gullfaks brosjyre 1984. Illustrasjon: Equinor

Selv om Statpipe har sitt utgangspunkt fra Statfjord, er ikke gasstransportsystemet en del av Statfjord. Etter at gassen fra Statfjord, Gullfaks og Heimdal var solgt i 1982, ble rørlednings- og transportselskapet Statpipe etablert.

Dets formål var å etablere rørledninger, samt terminalen på Kårstø, for å gjøre det mulig å eksportere gass fra norsk sokkel, via Ekofisk til Emden i Tyskland. For Statfjords del betydde dette at det ble skrevet en avtale mellom Statfjord Unit og Statpipe om tilknytting av Statpipe til Statfjord, og operasjon av røret. Den ble undertegnet 12. juli 1984. Statfjord B er startpunktet for Statpipe, og ventilsystemene på havbunnen blir operert fra Statfjord B. Men det ble Statfjord C, via SIPS som holdt oppe pumpetrykket i Statpipe og sørget for at gassen strømmet til Kårstø.

Statpipe ble senere til en del av GassLed, og røret fra Statfjord til Kårstø er i dag GassLed, sone 1. I forbindelse med Statfjord senfase, ble forbindelsen mellom SIPS og GassLed kuttet i 2007, og nå er det Statfjord B som er forbindelsen i GassLed.

Statpipe – Statfjord Transportation Agreement

Denne avtalen er datert 30. september 1985, og var en avtale som sikret de norske Statfjord-eierne transportrettigheter i Statpipe. I prinsippet eksisterer avtalen fortsatt, men i forbindelse med innføring av gassdirektivet i EU, ble avtalen 1. januar 2003 konvertert til individuelle avtaler for hvert enkelt selskap, slik at hver eier har sin egen transportavtale. Det var det opprinnelig også, men det var i utgangspunktet ett dokument.

På samme måte hadde de norske statfjordeierne separate salgsavtaler for sin andel av gassen med kjøperkonsortiet på kontinentet.  Disse salgsavtalene er avsluttet fra 2007 for Statfjords vedkommende, siden det ble ansett at det solgte volum var levert. Gassen fra Statfjord, inkludert Statfjord Senfase, selges i dag til Storbritannia.

Tampen Link

Gassrøravtaler,
Tampen Link. Illustrasjon: Equinor

I forbindelse med Statfjord Senfase ble det besluttet å bygge et nytt rør fra Statfjord til gassrøret FLAGS på britisk sokkel. FLAGS er gassrøret fra Brent-feltet til St Fergus i Skottland.

Tampen Link er et eget selskap, operert av GassLed.  Avtalen for Statfjords del har et langt navn: Agreement between the Tampen Link Joint Venture and the Statfjord Group for the Installation and Tie-in of the Tampen Link Transportation Facilities to the Statfjord Facilities and the operation of the Tampen Link Statfjord Facilities and the Operation of the Tampen Link Statfjord Facilities and the Transit Services at the Statfjord Facilities.  Avtalen er datert 22. februar 2005.

Avtalen gjør det mulig å transportere gass fra Statfjord direkte til FLAGS og UK. Den gjør det også mulig å sende gass fra andre felt i transitt via Statfjord til UK.

Kryssingsavtaler

Siden Statfjord er et knutepunkt for eksport av olje og gass fra den nordlige delen av Nordsjøen, er der en rekke større og mindre rørledninger, som delvis krysser hverandre. Da må det kryssingsavtaler til. En kan ikke bare legge sitt rør over andres rør og eventuelt gjøre skade. Dette må reguleres. Følgende avtaler er der nå:

  • Crossing of the Statfjord B Pipeline and the Statfjord Control Umbilical by the Penguin Pipelines and Cable, dated 22 March 2002. (Penguin er et lite felt på britisk side, knyttet til Brent.)
  • Pipeline crossing and laying Agreement between Statfjord Unit and Sygna Unit, dated 14th April 2000.
  • Pipeline crossing and laying Agreement between Statfjord North and Sygna Unit, dated 14th April 2000.
  • Pipeline crossing Agreement between Statfjord East and Statfjord North flank, dated 1st April 1999. (Nordflanken er den nordligste snippen av Statfjord-feltet, utviklet med havbunns-brønner).
  • Pipeline crossing Agreement between Tampen Link and Statfjord Unit, dated 20 November 2006.
Publisert 30. oktober 2019   •   Oppdatert 18. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk