Oljearkivet i Arkivverket

person Av Eivind Skarung og Janet Birkedal Martin, Statsarkivet
Oljearkivet i Arkivverket har nasjonalt ansvar for bevaring og tilgjengliggjøring av arkiver fra norsk olje- og gassindustri. Dette omfatter ikke bare selve operatørselskapene, men også leverandørindustrien, fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arkivene etter sentrale personer innenfor denne bransjen. Vår oppgave er å sikre relevante kilder og derved muliggjøre forskning, både i dag og for kommende århundrer.
— Portalen til Oljearkivet på Arkivverket sine nettsider.
© Norsk Oljemuseum

Statsarkivet i Stavanger er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Alle statlige virksomheter plikter å avlevere sine arkiver til Arkivverket. Vi har ansvaret for arkivene etter statlige virksomheter i Rogaland. I tillegg oppbevarer vi også viktige private arkiver fra fylket.

Statsarkivet oppbevarer rundt 16.000 hyllemeter arkivmateriale i sine magasiner, fra 1500-tallet og frem til vår tid, hvorav 3500 hyllemeter stammer fra petroleumsrelatert virksomhet. Fra petroleumsindustrien har blant annet oljeselskapene Statoil, ExxonMobil, ConocoPhillips, Norske Shell, Total Norge, Eni Norge, verftsgruppen Moss Rosenberg Verft, oljetransportselskapet Teekay (inkludert Navion), oljebasegruppen NorSeaGroup, fagforeningen IndustriEnergi og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening- OLF) deponert arkiver.

Statsarkivets rolle i Kulturminne Statfjord

Statsarkivet i Stavanger har tatt imot rundt 200 hyllemeter Statfjordrelatert arkivmateriale. Dette materialet har blitt pakket om og gjort klar for langtidslagring. Samtidig har arkivene blitt registrert i Arkivverkets database og tilgjengeligjort på www.arkivportalen.no . Registreringen gjør arkivmaterialet søkbart og letter tilgangen på informasjon for publikum. I første omgang er ikke arkivene offentlig tilgjengelige. Innsyn i dem blir avgjort av arkiveier, etter skriftlig søknad. Men over tid vil alt innsamlet arkivmateriale bli offentlig tilgjengelig.

Arkiver der du kan finne informasjon om Statfjord

Det er mulig å finne arkivmateriale om og fra Statfjordfeltet hos flere forskjellige arkivskapere.  Informasjon fra både offentlige og private arkivskapere gir et utfyllende bilde av Statfjordfeltets utvikling og rolle i samfunnet.

Blant de offentlige arkivskaperne inneholder arkivet fra Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og politiet relevant materiale om Statfjordfeltet. Disse forskjellige offentlige arkivene inneholder informasjon om de offentlige organenes forskjellige fagfelt.

Oljedirektoratet som fagdirektorat og forvaltningsorgan overfor petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet ble opprettet i 2004 og har ennå ikke avlevert arkiver til Statsarkivet i Stavanger. Stavanger Politikammer har ansvaret for etterforskning av ulykker på norsk kontinentalsokkel.

Arkiver fra: Stavanger politikammer og Oljedirektoratet.

Blant private arkivskapere er det Statoil, som operatør for feltet, som har deponert mest arkivmateriale. I Statoils arkiver finnes det mye arkivmateriale som omhandler Statfjord. Dette materialet dukker opp i mange av seriene Statoils historiske arkiv er delt opp i. Men det er spesielt serien som heter Statfjordarkivet som kun har arkivmateriale som omhandler Statfjord. Statoil har deponert sitt historiske Statfjordarkiv på rundt 61 hyllemeter. Her finnes det mye forskjellig arkivmateriale. Det finnes rapporter som omhandler blant annet konstruksjonen av plattformene, tekniske løsninger, forskjellige utviklings- og driftsspørsmål, vurderinger av anbud og miljøspørsmål. Det er også bevart en del tegninger, anbud, avtaler og kontrakter. Blant arkivmaterialet er det også mye sak- og korrespondansemateriale angående driften og videreutviklingen av Statfjordfeltet. Ved operatørskiftet på Statfjord i 1987 ble alt relevant arkivmateriale angående Statfjord overført fra Mobil Exploration Norway til Statoil. Det er usikkert hva som skjedde med dette arkivmaterialet etter at Statoil overtok det. Det har sannsynligvis blitt fordelt ut til de avdelingene hos Statoil som hadde bruk for materialet. Noe av arkivmaterialet som ble skapt under Mobils operatørskap er bevart i det historiske Statfjordarkivet hos Statoil.

Arkivet fra Statoil  

I arkivet fra Mobil Exploration Norway Inc. (MENI) er det også arkivmateriale som omhandler Statfjord. Etter operatørskiftet på feltet beholdt MENI noen fragmenter av arkivmateriale fra tiden selskapet var operatør. Disse fragmentene finnes i flere av seriene i MENIs arkiver. Som medeier i feltet har også MENI mottatt og skapt arkivmateriale angående sin rolle som medeier i feltet. Dette arkivmaterialet kan også finnes i flere av arkivseriene i MENIs historiske arkiv.

Arkivet fra MENI .

Arkivmateriale som omhandler Statfjord finnes også i arkivene fra Navion ASA og Moss Rosenberg Verft. I arkivet fra shippingselskapet Navion er det materiale som først og fremst omhandler transport av olje fra Statfjordfeltet. Arkivet fra Moss Rosenberg Verft inneholder materiale om det arbeidet verftet gjorde i forbindelse med prosjektering og bygging av de forskjellige plattformene og arbeidet med Statpipe til Kårstø.

Arkiver fra: Navion ASA og Moss Rosenberg Verft .

Publisert 2. januar 2019   •   Oppdatert 20. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk