Nasjonalbiblioteket og Statfjord

person Av Petter Rønningsen, Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket er en av de viktigste kildene til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold. Nasjonalbiblioteket har ansvaret for å samle inn, bevare og gjøre tilgjengelig samlinger av alle medietyper. Lov om pliktavlevering sikrer at alt som blir publisert – uansett medieformat – avleveres til Nasjonalbiblioteket. Disse vitnemålene om norsk kultur og samfunnsliv blir bevart for ettertiden og utgjør en viktig kilde for forskning og dokumentasjon.
— Nasjonalbiblioteket i Rana. Foto: Nasjonalbiblioteket
© Norsk Oljemuseum

Gjennom samarbeid med samfunnsinstitusjoner innen bibliotek, medier, utdanning, forskning, arkiv, museer og kunstområdet utvikles virksomheten samtidig som det også utvikles nye tjenester til publikum. Nasjonalbiblioteket er en viktig ressurs på flere områder, som infrastruktur for norsk forskning, blant annet i rollen som forskningsbibliotek, som kulturpolitisk redskap, som ansvarlig for langtidsbevaring av kulturarv og for markering av forfatterjubileer. Nasjonalbiblioteket har også fått et utvidet språkpolitisk ansvar gjennom oppdraget om etablering, oppbygging og drift av en norsk språkbank. Nasjonalbiblioteket er også tildelt ansvaret for utviklingen av biblioteksektoren i landet.

Digitalisering, digital langtidsbevaring og utvikling av digitale bibliotektjenester er en sentral del av Nasjonalbibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket har startet på det omfattende arbeidet med å digitalisere hele samlingen. Dette arbeidet er beregnet å ta 20-30 år. Formidling av materiale skjer i tråd med åndsverkloven eller avtaler inngått med rettighetshavere.

Nasjonalbiblioteket har nærmere 450 ansatte, og ledes av nasjonalbibliotekaren. Virksomheten er delt mellom Oslo og Mo i Rana.

Nasjonalbibliotekets rolle i kulturminne Statfjord

I og med at Nasjonalbiblioteket får pliktavlevert alt materiale som gjøres tilgjengelig i det offentlige rom og er i ferd med å digitalisere hele sin samling, er Nasjonalbiblioteket rustet til å gjøre den Statfjord-relaterte delen av sin samling tilgjengelig i Kulturminne Statfjord.

Nasjonalbiblioteket har stått for digitalisering av bøker, tidsskrifter, radioprogrammer og mindre trykksaker som du kan finne i dette nettstedet. Nasjonalbiblioteket har også mottatt digitale filer og metadata for filmer (fra Norgesfilm ), foto og gjenstander (fra Digitalt Museum ) som er gjort tilgjengelige på søkesiden.
I tillegg har Nasjonalbiblioteket implementert og drifter hele nettløsningen til Kulturminne Statfjord. Dette omfatter blant annet en søketjeneste hvor du kan søke både i metadata (navn, tittel, forfatternavn, etc.,) og i selve innholdet i for eksempel en bok eller en annen trykksak, og du kan få se eller lytte til det aktuelle digitale objektet.

Du vil også kunne finne annet digitalt materiale i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek, www.nb.no

Publisert 2. januar 2019   •   Oppdatert 19. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk