Om prosjektet

person Norsk Oljemuseum
Dette nettstedet er et resultat av dokumentasjonsprosjektet ”Kulturminne Statfjord”. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2008 til 2012 for å dokumentere Statfjordområdet.

Arbeidet omfattet plattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C samt undervannsinstallasjonene på Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna. Lastebøyer og rørledninger var også inkludert i prosjektet.

Kulturminne Statfjord belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det er gjort en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Statfjord i årene fra 1970 til 2010 Prosjektet omfatter dokumentasjon og skildringer av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet. Dette inkluderer teknologisk utvikling,spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutninger og valg av utbygningsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen og Statfjords spesielle samfunnsmessige betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det omfatter også arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ringvirkninger på økonomi, politikk og samfunn.

Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med Statoil.

Oljemuseet har ledet prosjektet, og rapportert til et prosjektråd med representanter fra Riksantikvaren, Statoil, Nasjonalbiblioteket, Statsarkivet i Stavanger og Norsk Oljemuseum. Museet har tatt vare på foto, film, publikasjoner, gjenstander og har foretatt intervjuer. Oljemuseet har også skrevet artiklene til nettstedet som er inngangsporten til å kunne sette arkivmaterialet inn i en sammenheng.
Nasjonalbiblioteket og Seeds Consulting har levert den tekniske plattformen i nettstedet. Publiseringsverktøyet EZ Publish er brukt som basis, og tilpasset slik at det kan støtte funksjonaliteten som var ønsket. Interaksjonsdesigner Remi Løvik hos Knowit har i tillegg illustrert ulike visninger på nettstedet.

Nasjonalbiblioteket har utviklet en søkefunksjon slik at alt det digitale materialet er gjort søkbart i et fellessøk på nettstedet. Foto, film, radioklipp, bøker, scannede magasiner, gjenstander og annet interessant materiale er nå lett tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket har dessuten sørget for bevaring av digitale radioklipp, scannede magasiner og digitalisert film.
Les mer om Nasjonalbibliotekets arbeid i prosjektet .

Statsarkivet i Stavanger har hatt ansvaret for delprosjekt arkiver. Arbeidet har bestått i å få oversikt over, velge ut, ordne, katalogisere og deponere de saksarkivene som skulle være med i prosjektet. Etter ordning og katalogisering utgjør materialet ca. 200 hyllemeter og er nå deponert i Statsarkivets magasiner for ettertiden.
Les mer om Statsarkivets arbeid i prosjektet .
Statoils logo
Statoil har som operatør, med støtte av de andre rettighetshaverne, lagt forholdene til rette for kulturminneprosjektet. Trudie Scholman har på oppdrag av Statoil utviklet design for nettstedet, samt logo for prosjektet.

Masterstudenter
Professor Anne Kristine Børresen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har vært veileder for studenter med emner knyttet til norsk oljehistorie. Oljemuseet, Statsarkivet, Statoil og ExxonMobil har lagt til rette for at studentene har fått tilgang til relevant kildemateriale. I 2011 leverte Elisabeth Ugland Moland masteroppgaven «Fra lærling til mester: Kunnskap og kompetansebygging i Statoil årene 1972–1986». Statfjord er et sentralt tema i denne oppgaven.
Last ned oppgaven i pdf-format .

Bakgrunn
Tidligere er dokumentasjonsprosjektene Kulturminne Ekofisk (2002-2005) og Kulturminne Frigg (2005-2008) gjennomført, og kulturminne Statfjord utgjør en videreutvikling av erfaringer fra de tidligere prosjektene.
Statfjordområdet ble i arbeidet med kulturminneplan for norsk petroleumsvirksomhet prioritert som ett av de områdene som bør dokumenteres for ettertiden. Styrings – og referansegruppen for prosjektet anbefalte Statfjord som tredje dokumentasjonsprosjekt etter Ekofisk og Frigg.

Publisert 20. november 2019   •   Oppdatert 20. november 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk