Ombygging av boligmoduler

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Som følge av drifts- og regelendringer har boligseksjonene på alle tre plattformene blitt gjenstand for større eller mindre ombygginger gjennom hele feltets levetid.
— Statfjord C under bygging på Rosenberg verft. Boligkvarter og helideck. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Generelt sett har det vært ombygginger av plattformene mer eller mindre kontinuerlig. Både på grunn av slitasje, teknologiutvikling, kapasitetsøkninger og generelle driftsendringer har det vært store endringer og modifikasjoner. I denne artikkelen vil vi fokusere kun på de ombygginger som har berørt boligkvarterene, med blikk på kontor-, rekreasjons- og boforhold. De første planene for ombygginger av bolig- og kontorområdene på plattformene tok til allerede fra 1985. Da ble det utarbeidet planer for å utvide sengekapasiteten på Statfjord C med 64 senger. Målet var å redusere avhengigheten av flotell som innkvartering under oppstarten av den siste delen av statfjordutbyggingen.

I 1990 ble rekreasjonsrommene på C-plattformen oppgradert.

To år seinere, i forbindelse med oppkoplingen av satellittfeltene Nord og Øst ble det nødvendig å gjøre modifikasjoner vedrørende kontor- og lugarkapasiteten på den samme plattformen. Totalt omfattet arbeidet en lang liste som blant annet inneholdt:

  • Ny boligmodul for 40 personer
  • Ny kontormodul for 40 personer
  • Ombygging av kontorer til lugarer
  • Økning av kapasitet i spisesal, kinosal og oppholdsrom
  • Oppgradering av laboratorium
  • Nytt verksted

I 1994 ble kinosalen og rekreasjonsområdet på A-plattformen endret, og i 1995 begynte man på arbeidet med en ny kontormodul på B-plattformen.

I 1996 ble det satt i gang et forprosjekt for å ta hensyn til en ny organisering av arbeidet om bord på Statfjord B. Den nye kontormodulen hadde også frigitt plass til nye lugarer. Gjennom dette prosjektet ville man få plass til 24 nye sengeplasser i 12 dobbeltlugarer i femte og åttende etasje i boligblokken. I tillegg skulle andre områder av boligkvarteret optimaliseres for å effektivisere og rasjonalisere enkelte arbeidsplasser og funksjoner – spesielt ble resepsjonen modernisert.

I 1998 fikk Statfjord B sin ombygging av rekreasjonsområdene, og fra samme år ble lugarene ombygd for å tilfredsstille blant annet de nye kravene til enmannslugarer. Dette arbeidet pågikk mer eller mindre kontinuerlig i 5 år.

I år 2000 hadde Statoil fått lov til å fjerne hotellplattformen Polycrown som innkvarteringssted for Statfjord A. Dermed måtte det gjennomføres diverse oppgraderingsarbeider på plattformen. I alt omfattet dette ombygginger av ca. 40 dobbeltlugarer til enkeltlugarer.

I perioden 2001 til 2003 ble det foretatt de samme ombyggingene av de gjenværende lugarene på A og alle lugarene på C-plattformen. På grunn av nye forskrifter er også livbåtene skiftet ut på alle tre plattformene – Statfjord A i 2000. De to andre fikk nye livbåter i 2005 i forbindelse med gjennomføringen av Senfase-prosjektet.

Kilder:
Utvidelse av boligkvarter og nye kontorer på Statfjord “C”, Kværner Engineering a.s, 1991
Prosjekt AOP-96-CB-021, Statoil
Prosjekt AOP-95-EB-011, Statoil
Dok.nr. 99S97*18027 vedlegg A Arbeidsbeskrivelse SFA – FJERNING AV POLYCROWN

Publisert 29. mai 2018   •   Oppdatert 21. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *