Alternativer for oljerørledning – fra brosjyren Statfjord Field utgitt av Mobil

person
Published March 6, 2020   •   Updated March 20, 2020
© Norsk Oljemuseum
close Close