New helideckReplacing loading buoy

Statfjord field 10 years

person Norwegian Petroleum Museum
24. november 1989 var det ti år siden Statfjordfeltet startet produksjonen. Det ble behørig feiret.
— Statfjord B under construction. Photo: Mobil Exploration Norway Inc./Norwegian Petroleum Museum
© Norsk Oljemuseum

Det ble gitt ut et fyldig magasin der det ble påstått at Statfjord A hadde sjel. På NRK radio kunne en høre intervju med sentrale aktører gjennom feltets historie.

New helideckReplacing loading buoy
Published December 4, 2019   •   Updated December 18, 2019
© Norsk Oljemuseum
close Close